Vinnere og tapere i Norden

Nordregio (Nordisk forskningsinstitutt i Stockholm- www.nordregio.se )  har utgitt en meget interessant rapport om utviklingen i de nordiske land innenfor viktige temaer som befolkningsutvikling, næringsliv og arbeidsmarked m.m..  Rapporten er rikt illustrert med en rekke kart og figurer og gir et bilde av Norden med store regionale forskjeller.  Det framgår av rapporten at Norge og de store byene i Norden er vinnerne, mens landsbygda og de små og mellomstore byene er taperne.

Rapporten har både et nasjonalt, regionalt og kommunalt perspektiv.  Det nasjonale og regionale dominerer, men ved flere tilfeller er også kommuner som utmerker seg i en positiv eller negativ retning nevnt.  Det er flere meget interessante kart i rapporten der bl.a. kartet over «old age ratio» som viser antallet «avhengige» (over 65 år) i forhold til antallet i alderen 15-64.  Dette kartet viser at store deler av Sverige og Finland har en høy andel og der Dalarna kommer ut med en høy andel eldre.  Dette kan si noe om kommende demografiske utfordringer, men også om muligheter for kommuner og regioner som har en høy old age ratio.  Svært mange grensekommuner har en svært høy andel eldre og samarbeid om velferdstjenester i grenseområdene i Norden er et av forslagene som presenteres i rapporten.  Nordregio har også laget et kart over betydningen av migrasjon.  Det viser at migrasjon (fra utlandet) for tiden er den viktigste drivkraften bak befolkningsforandringer, men at det er store regionale forskjeller.  Norge har de siste årene hatt en meget høy nettoinnvandring og Hedmark er ikke noe unntak.

For de som jobber med strategiutvikling på lokalt og regionalt nivå vil denne rapporten gi verdifull innsikt, også sett i en nordisk sammenheng.

 

Vi vil anbefale alle som er opptatt av regional og lokal utvikling å besøke www.nordregio.se og/eller laste ned rapporten her:  http://www.nordregio.se/stateofthenordicregion2013

 

Text Kjell Vaagen, Gränskommittén

Designer/Cartographer : Julien Grunfelder

Data source: NSIs