– Vasaloppet er en eksportartikkel for Dalarna

– Leksand er eksportkommune. Vi jobber med Norge. Hvert år eksporteres det for 124 milliarder kroner fra Sverige til Norge. Leksand er av dem som forsøker å komme seg inn i eksportmarkedet,

BILDE: Per strid

kanskje spesielt i Norge. Vasaloppet er ikke bare et idrettsarrangement. Det er en eksportartikkel med svært mange deltakere fra Norge.

Det slo næingslivssjef Per Strid i Leksands kommune fast da han ønsket velkommen til seminar på First Hotell i Tällberg. Prosjektet «Gränsmöjligheter – En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs den norsk-svenska gränsen» arrangerte seminar 23. mars i et samarbeid med F7.

Strid pekte på at det også finnes noen hinder for eksport og import. Han sa at det som vokser mest er tjenester. E-handel øker også veldig mye. Det er verd å tenke på. Strid sa også at grensehandelen også er eksportvirksomhet.

– Det er bra at det finnes foretak i grensehandel som kan bidra til eksporten til Norge, sa Strid.

Formål

De 40-talls deltakerne på seminaret fikk flere gode foredrag om det norske markedet med informasjon om handelsvilkår, tollregler, moms og andre regler for eksport og import. Deltakerfokus var rettet mot små og mellomstore foretak i hele Dalarnas län.

BILDET: Det var et 40-talls deltakere på seminaret på Tällberg i Dalarna

Formålet med seminaret var å bli inspirert til å tenke grenseoverskridende. Samtidig var det viktig å få fram informasjon til seminardeltakerne om hva Norge kan tilby om arbeids- og markedsmuligheter.

Flere lokale foretak som arbeider med eksport og import deltok under seminaret og delte raust sine erfaringer. Men det var også viktig at det ble gitt informasjon om handelsvilkår, toll, moms og generelle regler omkring eksport og import. Blant annet presenterte eksportrådgivningsvirksomheter (slik som EEN, Business Sweden og Mellansvenska Handelskammaren) sin tjenester for foretak som som ønsker eller allerede i dag arbeider i det norske markedet.

 

MAFI

Prosjektleder Kjell Vaagen presenterte prosjektet Gränsmöjligheter. Vaagen understreket at det ikke bare er Norge som er viktig for Sverige når det gjelder salg og handel. Sverige er også viktig for Norge, framholdt han.

Verkstellande direktør Pierre Bengtsson i MAFI AB delte også sine erfaringer i handel med Norge.

– For oss startet det i år 2000. Vår telekommunikasjonsbransje var i 2002/2003 fokusert på et hjemmemarked, England og Norge. I dag er vi i hele verden. Det er ikke noen store forskjeller på å selge i Norge i forhold til Sverige. MAFI ser fram mot mange nye år i Norge. Det er trivelig å gjøre forretninger i Norge og det er ikke noe vanskeligere å drive selskaper i Norge enn i Sverige. Det er i det hele tatt ikke noe merkelig å jobbe som svensk foretak i Norge. Vi er veldig velkomne! sa Bengtsson.

Inspirasjon

Stadsarkitekt Tomas Johnsson holdt et veldig inspirerende foredrag om grenser og grensebarrierer.

BILDET: Tomas Johansson

– Det finnes så mye grenser rundt i verden at det ikke er til å tro. Noen er usynlige, andre er mer fysiske. Grense mellom nord og syd i Korea er kanskje verdens mest interessante grense. Det finnes så mye grenser at det nesten ikke er til å tro! sa Johnsson.

 

Det var også en presentasjon av Mellansvenska Handelskammaren som er en av de største største av handelsnettverkene i Sverige. Det ble framholdt at det som synes kronglete i eksportsammenheng gjerne ikke er det når det gjelder handel over grenser. En må bare jobbe litt med det en ønsker å gjøre, så er det ikke så vanskelig. Handelskammaren kan bidra til å lage nettverk mellom flere bedrifter som skal samhandle i et nettverk.

EEN

Prosjektleder Marie Ericsson i European Enterprise Network (EEN) snakket om hvordan en kan finne leverandører og partnere i Norge.

BILDET: Marie Ericsson

– EEN har Nettverk på 600 steder over hele verden. Vi har daglig kontakt med kolleger i hele Europa. EEN kan gi hjelp til samarbeid med andre land. EEN samarbeider blant annet med Innovasjon Norge, sa hun.

Erik Gropgård i Business Sweden understreket at selsakpet har 50 kontorer rundt i hele verden.

– Vi forsøker å hjelpe svenske foretak til å komme ut i eksport, sa han og minnet om at det ikke er alt i Norge som er oljerelatert. Det foregår nå en omstilling i Norge fra oljevirksomhet til annen virksomhet, sa Gropgård.

Toll

Lars-Åke Hedström i Stråkens El delte også sine erfaringer med handel med Norge. Det er et lite firma som trenger bistand i toll-, moms- og avgiftsspørsmål. Han har registrert sitt firma i Norge og driver virksomhet over grensen i dag.

– Jeg ser ikke grenser mellom våre to land. Jeg er jo oppvokst noen hundre meter fra norskegrensen. Men likevel har grensen noen utfordringer, sa han blant annet.

Både Tollvesenet i Norge og det svenske Tullverket har felles grensestasjon på Østby i Trysil. Inge Emil Berg holdt en orientering med informasjon om regler og lovverk ved eksport og import av varer og tjenester inn og ut av Norge og Sverige.

BILDET: Inge Emil Berg

 

– Vi skal hjelpe dem som vil gjøre det riktig og forsøke å stanse dem som vil forsøke å gjøre ting galt. Tollen på Østby håndterer ikke tjenester, men bare kommersielle tjenester. Vi har ikke lenger ansvar for innkreving av toll og avgifter. På norsk side er det Skatteetaten som gjør dette, sa Berg.

 

Kunnskap

BILDET: Mikael Sondell

Grensetjenesten Norge-Sverige ved Mikael Sondell orienterte også om sitt tilbud på Morokulien og framhevet at de kan gi råd og hjelp i spørsmål knyttet til import og eksport.

Også representanten for Skatteverket i Sverige Simone Johansson holdt en orientering.

BILDET: Simone Johansson

– Det som er viktig ved eksport og import er å skaffe seg kunnskap om det som gjelder for ditt foretak. Har du gjort den en gang, så rekker det. Det kan ta litt tid å gjøre dette. Men når det er gjort, så er det gjort. All handel med EU skjer på lik måte. Men med Norge er det annerledes da Norge ikke er medlem i EU, sa hun.