Delprojekt ”OECD Gränsöverskridande regional innovationspolitik”

Hedmark-Dalarna samarbeidet – Grensekomiteen  inviterade til en workshop den 23 april 2013 på Radisson Blu Resort i Trysil.  Temaet var «Grenseoverskridende regional innovasjonspolitikk».

Bakgrunnen for seminaret er at Grensekomiteen Hedmark-Dalarna er partner i et OECD-prosjekt om «Cross-border regional innovation policies» sammen med et antall grenseoverskridende regioner: Bothnian Arc (Sverige-Finland), Helsinki-Tallin (Finland-Estland), Top Technology Region (Tyskland, Nederland, Belgia), Øresundregionen (Danmark-Sverige) og Irland-Nord-Irland.

Utgangspunktet for temaet er at mange mener at innovasjonspotensialet generelt er underutnyttet i grenseregioner og at regionale aktører (myndigheter) har en spesielt viktig rolle å spille i forhold til å fremme innovasjon i grenseregionene. Prosjektet startet opp høsten 2012 og vil avsluttes våren 2014.

Vi har så langt i  prosjektet laget en bakgrunnsrapport til OECD og gjennomført et miniseminar i Sälen der vi diskuterte rapporten.  I bakgrunnsrapporten kommer det fram at Hedmark-Dalarna har best forutsetninger for å samarbeide innenfor reiselivsnæringen og skog- og trenæringen.

Den 22 april genomfördes et seminar i Borlänge, Dalarna og den 23 april i Trysil.  Vi gjennomfører to seminarer, først og fremst for å gi OECD, som kommer med 3 personer fra Paris, Nordregio og Bothnian Arc (som er en grensekomite mellom Finland og Sverige) mest mulig informasjon om potensialet for et fruktbart samarbeid om innovasjonspolitikk og innovasjonsaktiviteter mellom Hedmark og Dalarna.

Program för seminarierna i Borlänge, Trysil och Hamar finns här: Cross Border Regional Innovation Policy – Program in Dalarna and Hedmark 22-24 april 2013

Mer info från nyheter/blogginlägg i delprojektet hittas här:

 

Inbjudan till det första innovationsseminariet återfinns här:  OECD_24januari2013

Ansvarig för delprojektet är Kjell Vaagen