Delprojekt ”Gränsöverskridande kollektivtrafik”

Transportanalys Sälen och Trysil vintersäsongen 2013

Gränskommittén har tillsammans med WSP, Green 2020, SITE Desitnation, Skistar mfl genomfört en transportanalys i Sälen och Trysil under vintersäsongen, då främst sportlovsveckan och påsklovsveckan, 2013. En enkätundersökningen genomfördes på bussarna i Sälen och Trysil under de största lovveckorna och nu har analysen samt några mer djupintervjuer inletts.

WSP har gjort en första genomgång och analys av enkätsvaren och det är  resultatet är inte förvånande – flera saker verifierar det vi antagit tidigare. 

Nästa steg var att WSP haft en workshop och flera analytiker analyseradt och diskuterat våra enkätsvar. Presentationen av resultatet och analyserna presenterades på Gränskommitténs styrgruppsmöte i på Staur gård /Hamar 25 april.

Hela rapporten från WSP finns här:

 

Mer info finns även på följande länkar;

 

Ansvarig för delprojektet är Carin Lilliehöök