Våler kommune blant Norges 10 mest attraktive kommuner i 2018

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna gjennomfører et attraktivitetsprosjekt med 6 kommuner i Hedmark og Dalarna. Telemarksforskning er engasjert som leverandør av kommunale analyser. Våler kommune er en av kommunene som deltar i prosjektet og Telemarksforskning har nylig kommet ut med en fersk rapport om tilstanden i Våler kommune. I analysen står følgende:

Våler fikk 91 flere arbeidsplasser og 25 flere innbyggere i 2018.

Arbeidsplassveksten kom hovedsakelig fra næringslivet som hadde et svært godt år. Næringslivet i Våler fikk en vekst som var langt sterkere enn i resten av landet. Veksten i Våler var overraskende sterk, slik at Våler var en svært attraktiv næringskommune dette året.

Våler fikk også vekst i folketallet i 2018, til tross for en negativ fødselsbalanse. Nettoflyttingen til Våler var overraskende høy, selv etter den gode arbeidsplassveksten. Våler hadde således en sterk og positiv bostedsattraktivitet i 2018.

Samlet sett hadde Våler en usedvanlig god utvikling i 2018, med sterk og positiv attraktivitet både for bosetting og næringslivet. Samlet sett var Våler blant de ti mest attraktive kommunene i landet dette året.

Det vil bli utfordrende for Våler å unngå befolkningsnedgang de neste årene. En må forvente en sterkt negativ fødselsbalanse, slik at det må bli ganske stor netto innflytting for å holde folketallet på samme nivå. Norge har fått vesentlig lavere innvandring de siste årene og fruktbarheten har sunket. Dette vil gjøre det vanskeligere å skape befolkningsvekst i Våler. Våler må derfor fortsatt være en attraktiv kommune for både næringsliv og bosetting for å unngå befolkningsnedgang.