Utveckling av klimat- och energiplaner över gränsen

Kerstin Angberg-Mogården ”Grønn tilvekst og bærekraftig samfunn” är ett av flera insatsområden som Gränskommittén Hedmark Dalarna arbetar med. Under 2015 genomförde Gränskommittén för första gången aktiviteter inom insatsområdet, som bestod av två stycken seminarer, ett om Energy Performance Contract (EPC) och ett om energi- och klimatplaner. Målet med insatserna har varit att utbyta erfarenheter och verktyg tvärs över gränsen och ge kommuner bättre förutsättningar att arbeta med energifrågor. EPC-arbetet fortsätter nu i Interreg-projektet Eco-Inside. Inom energi- och klimatplansarbetet finns behov av att fortsätta utbytet över gränsen och fler insatser är planerade för 2016.

Seminariet om energi- och klimatplaner genomfördes 13-14 oktober 2015 i Malung. 20 deltagare från 12 kommuner, regionala energikontor och myndigheter deltog i ett uppskattat erfarenhetsutbyte kring arbetet med energi- och klimatplaner. En gästföreläsning om energiplansarbete i Norrbotten och Europa aktualiserade Borgmästaravtalet – ett EU- initiativ att få kommuner att gå längre än 2020-målet och som erbjuder ett strukturerat arbetssätt kring energiplaner. Efter seminariet har nya initiativ till deltagande i Borgarmästaravtalet tagits på båda sidor av gränsen efter seminariet.

BILDETEKST: Kerstin Angberg-Mogården arbeider med klimat og energiplaner i Dalarna.