Uppstartsmöte inför Nordisk folkhälsokonferens i Trondheim i augusti

Folhelsokonferens Trondheim Vi har haft ett uppstartsmöte den 9 juni inför den nordiska folkhälsokonferensen i Trondheim som går av stapeln 26-29 augusti. Med på mötet var Camilla Sahlander, Carin Lilliehöök (t.v) samt Gränskommitténs representant Margareta Bolmgren (t.h) som är strategisk folkhälsoplanerare i Borlänge som kommer att åka till Trondheim.

Konferansen arrangeres hvert 3. år i de nordiske landene. 700 deltakere skal møtes på ulike arenaer for å sette dagsorden i utviklingen av et mer helsevennlig Norden. For første gang i folkehelsekonferansens historie kan man dessuten kunne ta del i utviklingen av en nordisk folkehelseerklæring som forhåpentligvis vil sette standard for framtidige nordiske folkehelsearbeid. Det kommer mange kjente og spennende forelesere. Temaene viser bredden innen nordisk folkehelsearbeid. Man kan velge bredt eller fordype deg i tematikk ved å følge spor fra delplenum til workshops.Trondheim

 

Mer information om konferensen finns på länken: http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php