Trysil och Vansbro sist ut i kommunseminarierna om attraktivitet!

många i trysil  Grensekomiteen har nå avsluttet de 5 kommuneseminarene om attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna. Sist ute var Trysil og Vansbro kommuner der det deltok til sammen over 50 personer både fra kommune og næringsliv. Seminaret i Trysil var en del av arbeidet med revidering av kommunens strategiske næringsplan og Trysil skal gjennomføre 2 strategisamlinger til i løpet av høsten. Både Trysil og Vansbro har befolkningsmessige utfordringer og utfordringer med arbeidsmarkedsintegrasjon og nabovekst, men begge kommunene har en bedre bostedsattraktivitet enn forventet. Det vil si at befolkningsreduksjonen har vært mindre enn forventet og at begge kommunene har kvaliteter som bosted. Telemarksforskning la vekt på å få kommunene til å sette klare mål for sitt utviklingsarbeid, ikke minst når det gjelder hvor mange innbyggere kommunene skal ha i framtiden med vekt på stabilisering eller vekst. trysilföreläsareDet har vært mye diskusjon om dette i gruppearbeidene og om hvilke tiltak/åtgärder man skal iverksette innenfor arbeidsområder som omdømme, ”ameniteter” (tilganger, bekvemmeligheter/nyttigheter på stedet) og identitet og samarbeidskultur mellom offentlige og private aktører. På neste fellessamling i prosjektet 14 november skal alle kommunene informere om hvilke mål de har formulert og hvilke tiltak/åtgärder som de vil jobbe med framover. Bildene er fra seminaret i Trysil.

 

Grensekomiteen har även sammen med kommunene Smedjebacken, Säter og Rendalen arrangert 3 dagsseminarer i kommunene om attraktivitetsutvikling. I hver av kommunene deltok det mellom 17 og 20 personer. Seminaret i Smedjebacken startet kl. 9 på mandag den 15 september og det var meget imponerende at så mange deltok på seminaret bare noen timer etter valget i Sverige! Vi var i Säter den 16 og i Rendalen den 17 september. Målsettingen med seminarene var å presentere attraktivitetsmodellen og de 3 analysene som er utarbeidet for kommunene samt arbeide i grupper med mål, strategier og åtgärder/tiltak. Resultatene av gruppearbeidet med påfølgende etterarbeid skal presenteres på fellesseminaret for alle 5 kommunene i Sälen 14 november. Vi sitter igjen med et meget positivt inntrykk fra disse seminarene. Attraktivitetsmodellen er litt krevende å forstå og analysenes konkrete dokumentasjon på hva som kan være årsakene til manglende besøks-bedrifts- og bostedsattraktivitet krever litt tålmodighet. Presentasjon av scenarier avsluttet Telemarksforsknings presentasjoner. Alle de tre kommunene må jobbe hardt og gjøre nye ting dersom man skal snu den negative befolkningsutviklingen i årene som kommer. Det kan se ut som om Säter har den letteste jobben av disse 3 kommunene, mens Rendalen har den vanskeligste. Alle kommunene har eller vil konkretisere sine mål og aktiviteter framover.trysilgruppmöte