Transportanalysen om gränsöverskridande kollektivtrafik är klar!

 

Gränskommittén har tillsammans med WSP, Green 2020, SITE Destination, Skistar mfl genomfört en transportanalys i Sälen och Trysil under vintersäsongen, då främst sportlovsveckan och påsklovsveckan, 2013. En enkätundersökningen genomfördes på bussarna i Sälen och Trysil under de största lovveckorna och nedan i de två dokumenten presenteras resultatet!

Resultat Gränslös kollektivtrafikundersökning

PM_Busstrafik i fjällregionen

Länk till sidan om vårt delprojekt finns här: Delprojekt “Gränsöverskridande kollektivtrafik”