Svensk-norsk ordlista!

Här finns en länk till en svensk-norsk ordlista på ord man stöter på i olika sammanhang:

Ordlista!