Statistikhäfte för Gränsregionen Innlandet-Dalarna

Nordregio har på uppdrag av Gränskommittén gjort ett statistikhäfte för gränsregionen Innlandet – Dalarna. Häftet ger information om likheter och skillnader mellan Innlandet och Dalarna inom flera teman. Det viktigaste temat är demografi och befolkningsutveckling där häftet visar till att det har varit befolkningsnedgång i många av kommunerna i gränsregionen och att befolkningen blir äldre. Detta är en utfordring som är gemensam för stora delar av Innlandet och Dalarna. Arbetsmarknaden och ekonomi är också ett viktigt kapitel. Vi hoppas att offentliga myndigheter, näringsliv och organisationer vill använda häftet i sitt planerings- och utvecklingsarbete både i sin egna region men också över nationsgränsen. Vi tror att fakta och forskningsbaserad kunskap är viktiga verktyg i arbetet med att skapa gränsregionala mervärden och vi hoppas att statistikhäftet blir använt framöver. Vi tackar Nordregio för ett gott samarbete under framtagningen och arbetet med statistikhäftet.

Statistikhäftet finns att ladda ner här