Statistikhäfte för Gränsregionen Hedmark-Dalarna!

Vi håller på att ta fram ett statistikhäfte som visar siffror från våra län!

Syftet med häftet är att med hjälp av statistik som presenteras i form av tabeller, diagram, kartor och en kort sammanfattande text som översiktligt och lättillgängligt beskriver och analyserar regionen Hedmark-Dalarna utifrån ett antal tematiska områden. I arbetet ingår att visa den attraktivitet och potential som Hedmark-Dalarna besitter som gemensam region men också hur Dalarnas län och Hedmarks fylke som enskilda regioner kompletterar varandra inom många områden och kan dra nytta av varandra samt de utmaningar som Hedmark-Dalarna möter i egenskap av gränsregion med relativt glest befolkade fjällområden.

Statistikhäftet riktas i första hand till politiker och tjänstemän inom gränskommittén Hedmark-Dalarna, men också till allmänheten i Hedmark och Dalarna.