Småindustrin är viktigast för utvecklingen i Vansbro

Per-Anders Westhed, kommunstyrelsens ordförande Vansbro Kommun

En ny rapport som tagits fram av Gränskommittén Hedmark-Dalarna visar att för Vansbro är det småindustrin som är nyckeln till utveckling i framtiden.

 

Gränskommittén Hedmark-Dalarna arbetar med utveckling på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Inom ramen för det arbetet har Gränskommittén låtit undersöka attraktiviteten i sex kommuner i Dalarna och det norska länet Hedmark. För Vansbro, en av de kommuner som ingick i undersökningen, visar analysen att man bör fortsätta att satsa på att vara en företagarkommun med tillverkningsindustri.

 

I rapporten från Gränskommittén om hur Vansbro ska bli mer attraktivt, rekommenderas bland annat att satsa på ungdomar som redan finns på orten, så att de stannar kvar och inte flyttar. En annan  viktig målgrupp är människor som tidigare har bott i Vansbro och som har koppling till bygden, exempelvis genom fritidsboende, säger Jakob Ebner, projektledare på Länsstyrelsen Dalarna  som jobbar med Gränskommitten för att utveckla företag och kommuner.

 

– Det finns en utbredd uppfattning att det är besöksnäringen som kan lyfta landsbygden, men rapporten visar att turistorter ofta tappar efter ett tag och att turismen inte ger så många jobb som man skulle kunna tro, fortsätter Jakob Ebner.

 

Ytterligare 4 kommuner i Dalarna och Hedmark har visat intresse av att använda modellen som bygger på ett koncept framtagen av Telemarksforskning i Norge. I Vansbro kommer man under 2015 att anta en ny utvecklingsplan där ett av områdena handlar om att på olika sätt göra Vansbro mer attraktivt att bo i. Idag har man svårt att locka arbetskraft och det finns fler lediga jobb än sökanden.

Har du frågor om Vansbro, kontakta Per-Anders Westhed, Kommunstyrelsens ordförande Vansbro kommun
Telefon: 0281-750 01,  E-post: per-anders.westhed@vansbro.se

Vansbro_5 mindre format

 

Artikeln i sin helhet kan du läsa här! Attraktiva Vansbro 2015

Text och foto: Anders Rosén

Kontaktperson Gränskommittén: Jakob Ebner, Telefon: 010-22 50 372, Växel: 010-22 50 000

Epost: jakob.ebner@lansstyrelsen.se