Sjuk-och hälsovårdsmöte Trysil 25 okober

Gränskommitten har under våren samlat sjuk-och hälsovårdsansvariga i gränskommunerna Engerdal och Älvdalen och nu hade turen kommit till de två andra gränskommunerna: Trysil och Malung-Sälens kommuner. Vi samlade dem till en öppen diskussion om möjliga samarbetsområden, olika arbetssätt i de olika länen och länderna, vad är lika, vad görs olika?

Tanken bakom mötena är att utbyta erfarenheter och lyssna till de olika kommunernas olika arbete för att lösa likartade frågeställningar.  I ett längre perspektiv ska alla fyra gränskommuner, om möjlighet och om intresse finns, träffas och utbyta erfarenheter.

Från Trysil kommune deltog: Kommunalsjef Helse og Omsorg Trygve Øverby och  Helsesjef Jon Arne Bye samt från Malung Sälen kommune deltog: Tf. socialchef Maria Ståhl. Mötesledare var Carin Lilliehöök och AnnePauline Skjelkvåle från Gränskommittén.

Foto: Carin Lilliehöök