SITE utvärderas!

Idag har vi haft en ordentlig diskussion om och med Ingemar och Anna från SITE Destination och hur SITE har arbetat under de här åren, vilka goda reflektioner vi kan dra av samarbetet på olika nivåer och vikten av gränsöverskridande samarbete!  SITE är i slutfas av projektet och nu knyts säcken ihop genom dialog med alla olika regionala- och lokala aktörer och näringslivet  som deltagit i deras arbete.