Samarbete mellan våra gränskommittéer- möte med ARKO!

Idag har ledningsgruppen i Gränskommittén samlats i Sälen för överläggning kring Handlingsplan 2014 och budget. Vi har också inviterat ARKO till dagen möte för att utreda möjliga samarbetsområden och framtida projekt för våra gränskommittéer.

 

 

http://www.arko-regionen.org/om_arko.asp