RegLab och ”Den demografiska utmaningen”

Foto: Camilla Sahlander, Gränskommittén

Gränskommittén Hedmark Dalarna deltar i lärprojektet ”Den demografiska utmaningen” genom Reglab. Lärprojektet utgår från det faktum att dagens befolkning lever allt längre, det föds färre barn, färre människor i arbetsför ålder ska försörja fler unga och gamla. Den demografiska utmaningen är inte ny men en nyckelfråga för regional planering utveckling. Under projektets gång behandlas teman som ”Behovet av realistiska planeringsstrategier”, ”Kompetensförsörjning”, ”Nya service- och infrastrukturlösningar” och ”Attityder”.
I onsdags 20/2  diskuterades skillnaden mellan integration och mångfald och olika servicelösningar.

 

På bilden ser vi: Ida Karkiainen (Norrbottens läns landsting – och initiativtagare till lärprojektet), Stig Roland Rask (moderator), Sten-Rune Lundin (Länsstyrelsen Dalarna) och Kjell Vaagen, Hedmark Fylkeskommune/Gränskommittén Hedmark Dalarna).