Region Dalarna och Länsstyrelsen samlas kring gemensamma satsningsområden i Gränskommittén

 I fredags den 24 maj samlades projektledare och ledningsgrupp, samt andra inbjudna från organisationerna, från Dalarnas del av Gränskommittén på vackra Dössberget. Samtalsämnena för dagen handlade om Dalarnas gemensamma satsningsområden inför Gränskommittéarbetet och kommande Interreg-period 2014-2020.

 

 
Europeisk teritoriellt samarbete:
Svenska organisationer på lokal, regional och nationell nivå är mycket aktiva i samarbetsprojekt med våra grannländer. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete.  Sverige deltar i totalt 13 av dessa EU-program, även kallade INTERREG. Programmen har sammanlagt omsatt ungefär 10 miljarder kronor under perioden 2007-2013 genom stöd till 1100 projekt. Tillväxtverket, tillsammans med Boverket, Svenska Institutet och Sveriges Kommuner och Landsting arbetar sedan 2008 med att sammanställa och sprida vad svenska kommuner, regioner och myndigheter lär från att delta i gränsöverskridande samarbetsprojekt med stöd från EU:s program.
 
Tillsammans ska myndigheterna och SKL verka för bättre samverkan, ökad spridning av erfarenheter och kunskap samt bättre resultatuppföljning mellan lokal, regional och nationell nivå. Arbetet ska komplettera de utvärderingar och initiativ kring lärande som tas av de enskilda programmen. I arbetet ingår även att försöka bidra till att svenska aktörer blir mer aktiva i sitt samarbete med grannländerna i Norden, Östersjöregionen och EU. ( http://interreg.tillvaxtverket.se/) Dössberget, Dalarna maj 2013

Foto och text: Carin Lilliehöök, Gränskommittén och http://interreg.tillvaxtverket.se/