Presentationerna från OECD-seminarierna 22-24 april 2013!

 OECD-semianariet i Borlänge 22 april:

Trysil seminariet 23 april:

Hamarseminariet 24 april: