[orbit-slider category="forside"]

Attraktive kommuner – Smedjebacken og Säter

Översiktsplan i Smedjebacken

IMG_0762Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har beesøkt Smedjebacken og Säter kommuner sør i Dalarna. Begge kommunene er med i Grensekomiteens attraktivitetsprosjekt. I Smedjebacken var det ”kick off” for rullering av Översiktsplanen og rundt 30 politikere og tjenestemenn samt andre var tilstede. Innledningsvis ble det orientert kort om attraktivitetsprosjektet. Stadsarkitekt Sanna Broman innledet deretter med å informere om hva en översiktsplan er og la vekt på at det er et styringsdokument, både strategisk og som handlingsplan. Planen er lovpålagt og inneholder en rekke temaer, bl. a om demografi og befolkningsnedgang. Det er kommet flere nye riksinteressen, bl.a innenfor boende, klima og elektrisk kommunikasjon, som også vil være viktige temaer. Hun orienterte også om

(mer…)

Attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna

Attraktivitetsmodell med loggaAttraktivitetsprosjektet hadde sitt første møte i Sälen i går. Telemarksforskning v/Knut Vareide og Marit Owren Nygaard har utarbeidet forslag til kommuneanalyser for kommunene Rendalen, Vansbro, Smedjebacken og Säter. Trysil fikk sin kommuneanalyse tidligere. Arbeidsgruppen for prosjektet som består av representanter fra de 5 kommunene og fra Grensekomiteen fikk en gjennomgang av analysene fra Telemarksforskning i går. Attraktivitetsmodellen ble gjennomgått og hver av kommunenes status for arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling ble gjennomgått. Alle kommunene har de siste årene slitt med negativ (mer…)

Uppstartsmöte inför Nordisk folkhälsokonferens i Trondheim i augusti

Folhelsokonferens Trondheim Vi har haft ett uppstartsmöte den 9 juni inför den nordiska folkhälsokonferensen i Trondheim som går av stapeln 26-29 augusti. Med på mötet var Camilla Sahlander, Carin Lilliehöök (t.v) samt Gränskommitténs representant Margareta Bolmgren (t.h) som är strategisk folkhälsoplanerare i Borlänge som kommer att åka till Trondheim.

Konferansen arrangeres hvert 3. år i de nordiske landene. 700 deltakere skal møtes på ulike arenaer for å sette dagsorden i utviklingen av et mer helsevennlig Norden. For første gang i folkehelsekonferansens historie kan man dessuten kunne (mer…)

Gränshindersmøte med Nordisk Ministerråd, Informasjonstjenestene og Grensekomiteene den 11 juni 2014.

LÄTTNMRNordisk Ministerråd (NMR) v/Grensehinderssekretariatet hadde invitert de nordiske aktørene til et møte i Malmø for å informere om og diskutere ulike grensehinderstemaer.

Øresund Direkt

Møtet ble holdt i de nye lokalene til Øresund Direkt som ligger meget strategisk lokalisert ved Malmø Sentralsstasjon. ØD informerte omat kontoret ble åpnet i 2000 (1 uke før broen ble åpnet)som en svensk-dansk informasjonstjeneste. ØD har 30 ansatte som roterer innenfor de ulike fagområdene og all relevant kompetanse innenfor temaet grensehindre skal være på plass. ØD har sin webkompetanse i København. Driften koster 13 millioner kroner pr år og hver myndighet har har ansatte som jobber 25% av tiden på ØD. ØD har også stor kontaktflate mot næringslivet og flere bedrifter har blitt (mer…)

Erfarenhetsseminarie 26–27 maj 2014 i Idre

vaajmalogoPå måndag-tisdag 26-27 maj i nästa vecka samlas Gränskommittén, Vaajma och SITE Destination till ett erfarenhetsseminarie!

Seminariet har som syfte att sprida kunskap kring arbeten och resultat av deltagande projekts gränsregionala samarbeten.

Regionprojekt Vaajma har som villkor i sitt beslutsdokument att resultatspridning ska prioriteras, vilket är en viktig aktivitet för alla projekt inom Sverige Norge programmen. Nordens Gröna Bälte: s styrkommitté uppmärksammade vid beslutsmötet att Regionprojekt Vaajma: s resultat borde vara intressant för många i programmets geografi.

Regionprojekt Vaajma, Gränskommittén Hedmark – Dalarna och SITE Destination vill ta tillvara på denna möjlighet till resultatspridning och också temavis diskutera erfarenheter från respektive projekt. Hur har arbetet fungerat? Vad har varit bra och mindre bra? Vad kan man lära av detta? (mer…)

Nordisk samarbeidsprosjekt om ungdom ble satt i gang på Åland

 

Å kunne forsørge seg er en forutsetning for å kunne bo der man ønsker.

Det Nordiske Skärgårdssamarbeidet (Finland-Åland-Sverige) er en Nordisk Grensekomite som er prosjekteier til et nordisk samarbeidsprosjekt som heter ”Egna pengar” der temaet er forsørging og sysselsetting for ungdom og unge voksne i kystamfunn og distrikter/glesbygd.

Ester Miiros, som er daglig leder i Skärgårdssamarbetet og (mer…)

Gränskommittén får 525 000 DK för att möta de demografiska utmaningarna i 5 kommuner!

Komiteen for demografiprogrammet i regi av Nordisk Ministerråd har bevilget DK 525000 får å styrke 5 Hedmark-Dalarnakommuners arbeid med å møte de demografiske utfordringene.  Komiteen skriver bl.a. følgende: “). The Committee considered as innovative and of high Nordic added-value your ambition to implement the “Telemark model” in Hedmark-Dalarna”. Prosjektet vil arbeide hovedsakelig med attraktivitets- (mer…)

Gränsforum 2014!

Snart är Gränsforum 2014 här!

Gränsforum 2014 är ett evenemang som arrangeras 3-4 april i norska Kongsvinger av oss i Gränskommittén och som syftar till att ta reda på på ett djupare plan vad våra samarbetsorganisationer ska göra tillsammans. Vi kommer under två dagar att samla personer inom våra egna organisationer: Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks fylkeskommune och Fylkesmannen i Hedmark samt Regionråd för Sör Österdal för att

(mer…)