[orbit-slider category="forside"]

Slutrapport regionprojekt Vaajma/Gränshinder i Mittnorden

vaajmalogoRegionprosjektet Vaajma er en videreføring av prosjektet Midt-Skandinavisk Regionprosjekt. Mittnordenkommittén har delfinansierat projektet under 2013-14.

Prosjektets virkeområde, benevnt Vaajmaregionen, er definert som Lierne og Røyrvik kommuner i Norge, Frostviken i Strömsunds Kommun og Hotagen i Krokoms Kommun i Sverige.

Hensikten med prosjektet har vært å styrke (mer…)

Nya medarbetare och avtackningar i Gränskommittén!

Gunhild SemInför nästa års arbete har vi fått förstärkning i projektgruppen av Gunhild Sem, Fylkesmannen i Hedmark samt Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna. Varmt välkommen till oss önskar vi!

Våra nya medarbetare fick gå ingen mjukstart då vi möttes i Trysil för att lägga fast riktlinjerna för nästa års Strategiplan och Handlingsplan. Vi avtackade också vår kära kollega som varit med sedan starten, Anne Pauline Skjelkvåle, Fylkesmannen i Hedmark, som ska ta sig an nya utmaningar. Stort lycka till med de nya arbetsuppgifterna!

Projektgruppsmöte i Gränskommittén

Projektgrupp sälen nov 2014 Igår samlades projektgruppen i ett vintrigt och snöigt Sälen för en genomgång av Gränskommitténs handlingsplan och strategiplan för 2015-2017. Med på mötet var också våra nya projektgruppsmedlemmar Jacob och Gunhild som vi hälsade varmt välkomna till Gränskommitténs arbete framöver!

 

(mer…)

Gränshindersundersökning i Hedmark!

Graf på gränshindersundersökningenNu genomförs undersökningen som visar om Hedmarks företagare upplever gränshinder eller svårigheter med företagarna i Dalarna! 1 700 verksamheter/företag med omsättning över 2 miljoner norska konor tillfrågas. Undersökningen är en fortsättning på det arbete som vi i Gränskommittén startade förra hösten då Företagarna Dalarna på vårt initiativ (mer…)

Trysil och Vansbro sist ut i kommunseminarierna om attraktivitet!

många i trysil  Grensekomiteen har nå avsluttet de 5 kommuneseminarene om attraktivitetsutvikling i Hedmark og Dalarna. Sist ute var Trysil og Vansbro kommuner der det deltok til sammen over 50 personer både fra kommune og næringsliv. Seminaret i Trysil var en del av arbeidet med revidering av kommunens strategiske næringsplan og Trysil skal gjennomføre 2 (mer…)

AAL Forum i Bukarest

Camillaseptember2014Europa står just nu inför en befolkningsminskning, en svag naturlig folkökning och en åldrande befolkning. Denna utveckling innebär att den totala befolkningen i EU minskar något, samtidigt som den blir mycket äldre. Antalet personer i arbetsför ålder (15-64 år) i EU-25 kommer att minska med 48 miljoner mellan 2006 och 2050 och försörjningsbördan kommer troligen att fördubblas till 51 % år 2050. Denna befolkningsutveckling följs av (mer…)

Gränshindersarbetet i Norden!

10304965_701679839911225_6575946397921303451_nGrensehindersrådets sekretariat møtte alle Grensekomiteene, Hallo Norden og Grensetjenestene den 5 september på Morokulien for å diskutere arbeidet i Norden. Sekretariatet informerte om status i Ministerrådets og Grensehinderrådets arbeid med Grensehindre. Det arbeides med å få (mer…)

Gränsregionalt forum och gränshindersarbete!

  fredsmonumentetGrensekomiteen ARKO som eies av 7 kommuner i Glåmdalen i Hedmark og 4 kommuner i Nord-vest Värmland sto som vertskap for årets Grenseregionale Forum og grensehinderarbeidet. Deltakelsen besto av de fleste Grensekomiteene, Grensetjenestene og Hallo Norden. I tillegg deltok en rekke lokale og regionale poltikere og tjenestemenn. Fylkesråd Anne-Karin Torp Adolfsson fra Hedmark fylkeskommune orienterte bl.a. om hvordan det var å vokse (mer…)

Grenseløs attraktivitet

grupprum   Grensekomiteen arrangerte sitt første grenseløse attraktivitetsseminar i går i Sälen. Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de 5 kommunene. Fylkesråd Lasse Juliussen fra Hedmark fylkeskommune åponet seminaret og ønsket deltakerne velkommen til et seminar der målsettingen var å rette oppmerksomheten mot befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Telemarksforskning (v/Vareide og Marit Nygaard) hadde i forkant av seminaret utarbeidet 5 kommuneanalyser og forsker Knut Vareide informerte om hva kommunene må satse på framover for å styrke sin besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet. Vareide la vekt (mer…)