[orbit-slider category="forside"]

Destinasjonsutvikling og økt tilgjengelighet

Sestinasjonsutvikling og økt tilgjengelighetGrensekomiteen Hedmark-Dalarna har hatt møter med Interregprosjektet SITE Destination og selskapet Scandinavian Mountains AB for å se på mulighetene for å utvikle et samarbeid om det offentliges rolle som muliggjørere for destinasjonsutvikling i grenseregionen Hedmark-Dalarna.

Den viktigste bakgrunnen for samarbeidet er etableringen av en ny internasjonal flyplass (mer…)

Attraktivitetsprosjektet jobber videre

Bilde 12045484 - Attraktivitetsprosjektet - deltakereTelemarksforskning har nå utarbeidet nye analyser for de deltakende kommunene i Hedmark og Dalarna i forbindelse med attraktivitetsprosjektets fase tre. Fase tre innbefatter kommunene Løten og Stor-Elvdal (på norsk side), og Älvdalen og Ludvika (på svensk side). I tillegg vil Rendalen, Trysil og Säter kommuner som (mer…)

Gränslös turism i Fulufjällets nationalparker

Fulufjellet Nasjonalpark-1Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen i Hedmark genomförde under hösten 2015 och våren 2016 en förstudie till en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets Nationalparker. Avsikten var att kartlägga områdets företag och aktiviteter, men också de hinder som finns för utveckling av besöksnäringen och lägger grund till ett större (mer…)

Utveckling av klimat- och energiplaner över gränsen

Kerstin Angberg-Mogården ”Grønn tilvekst og bærekraftig samfunn” är ett av flera insatsområden som Gränskommittén Hedmark Dalarna arbetar med. Under 2015 genomförde Gränskommittén för första gången aktiviteter inom insatsområdet, som bestod av två stycken seminarer, ett om Energy Performance Contract (EPC) och ett om energi- och klimatplaner. Målet med insatserna har varit att utbyta (mer…)

488 000 svenske kroner til forprosjektet ”Building Effect”

 

Swedish Institute Baltic Sea Unit (SI) bidrar med SEK 438.000 til prosjektet «Building Effect. Resten av forprosjektmidlene ytes av Länsstyrelsen i Dalarna i Sverige med SEK 50.000. Tanken bak prosjektet er å utvikle et konsept for energiøkonomisering i byggesektoren.

Totalt er altså Seed-Money-rammen på SEK 488.000. Initiativet til prosjektet har kommet gjennom et partnerskap bestående av Hedmark fylkeskommune, Länsstyrelsen i Dalarna, Tallin Science Park Tehnopol og Sustainable Infrastructure Cluster Krakow. Grensekomiteen Hedmark-Dalarna har prosjektet i sin handlingsplan for 2016. Grensekomiteen har bidratt til å rigge opp forprosjektet som altså kalles «Building Effect». Länsstyrelsen Dalarna er lead partner.

Building Effect-Kjell Vaagen-Alf Kristian Enger-Marija Radovanovic Holm

BILDET: Sekretariatsleder Kjell Vaagen i Grensekomiteen Hedmark Dalarna, klima- og energirådgiver Marija Radovanovic Holm i Hedmark fylkeskommune og rådgiver og sivilingeniør Alf Kristian Enger drøftet prosjektet Building Effect i et møte i Hamar i januar. Foto Erik Johnsen

(mer…)

Samarbete över gränsen: ”Vi är imponerade över kompetensen hos de norska företagen”

Matsson Metal gränshindersartikelmindreI tre år har moraföretaget Mattsson Metal varit aktivt på den norska marknaden. Idag finns den största enskilda kunden i Gjövik och erfarenheterna av att göra affärer med Norge är både bra och sämre.

– Vi är imponerade över kompetensen hos de norska företagen. Däremot har det varit en jobbig resa att komma in i tullregler och andra formaliteter, säger företagets VD Erik Eriksson.

  (mer…)

Attraktivitet i Sverige och Norge-rapporter från kommunerna

telemarksforskninglogo_ litenTelemarksforsking jobber sammen med Grensekomiteen i Hedmark og Dalarna i attraktivitetsprosjektet.

Vi utarbeider regionale analyser for Vansbro, Säter og Smedjebacken kommune i Dalarna, og for Rendalen og Trysil kommune i Hedmark.

I tillegg har vi hatt en prosess i hver av kommunene, der kommunenes målsettinger med hensyn til befolknings- og arbeidsplassutvikling har stått sentralt.

Vi vil fortsette prosessarbeidet (mer…)

Glad midsommar!

20130621_183637Under en hel månad firar Dalarna midsommar. Du har väl inte missat firandet med klassiska inslag som sockendräkt, midsommarstång, fiolspel och kransar?

Vi önskar alla våra följare en riktigt glad midsommar! (mer…)

Småindustrin är viktigast för utvecklingen i Vansbro

Per-Anders Westhed, kommunstyrelsens ordförande Vansbro Kommun

En ny rapport som tagits fram av Gränskommittén Hedmark-Dalarna visar att för Vansbro är det småindustrin som är nyckeln till utveckling i framtiden.

 

Gränskommittén Hedmark-Dalarna arbetar med utveckling på båda sidor om den svensk-norska gränsen. Inom ramen för det arbetet har Gränskommittén låtit undersöka attraktiviteten i sex kommuner i Dalarna och det norska länet Hedmark. För Vansbro, en av de kommuner som ingick i undersökningen, visar analysen att man bör fortsätta att satsa på att vara en företagarkommun med tillverkningsindustri.

 

I rapporten från Gränskommittén om hur Vansbro ska bli mer attraktivt, rekommenderas (mer…)