[orbit-slider category="forside"]

Ett första steg mot samverkan inom kollektivtrafikområdet

Skistar, Sälen og de grenseoverskridende prosjektene SITE Destination, GREEN og Grensekomiteen møttes i går i Sälen for å planlegge det videre arbeidet med å styrke kollektivtrafikken både internt i
regionen (Malung) og over grensen mellom Trysil og Sälen.  Utgangspunktet er analysen fra SITE og de behov for kollektivtrafikk som reiselivsnæringen er opptatt av.  Det var enighet om å satse videre på å
utvikle dette og i første omgang tas det sikte på å gjennomføre informasjonsmøter både lokalt og regionalt. 

På bildet sitter fra venstre: Ingemar SITE, Jonas Bauer, VD Skistar Sälen, Per Granås, driftssjef Skistar Sälen og Anne Lindstrøm, GREEN. Foto: Kjell Vaagen.

(15 november 2012)

OECD i Paris

Lennart Färje, Monika Jönsson och Kjell Vaagen framför OECD hovedkvarter i Paris. Vi har hatt presentation om Gränskommittén Hedmark Dalarna och kick off i prosjektet om Cross Border Regional Policies med deltakere fra følgende regioner:Helsinki-Tallinn, Øresund-regionen, Bothnian Arc, Top technology Region, Irland-Nord-irland.

Hedmark-Dalarna representerer en grenseregion preget av rurale områder sammen med Bothnian Arc, men har mye å lære av å delta sammen med hovedstadsregioner.

Prosjektet skal bidra til å utvikle grensegionale innovasjonsstrategier og for Hedmark-Dalarna vil besøksnæringen og det regionale innovasjonssystemet være mest sentralt. OECD har mye kompetanse i å bidra faglig til utvikling av innovasjonsstrategier.
(14 september 2012)

Gränshindersforum i Charlottenberg

Gränskommttén deltar just nu i Gränshindersforum på Morokulien och Charlottenberg. På mötet diskuterades gränshindersfrågor och hur vi gemensamt kan undanröja dem. Det var fin representation på Gränshindersforum från Norden:
på bild talar Gunnar Oom, Statssekreterare Utrikesdepartementet. Deltog gjorde bla. också Rigmor Aasrud,Nordisk samarbeidsminister i Norge.
(17 september 2012)

Gränsregionalt forum i Rovaniemi!

Gränskommittén Hedmark Dalarna deltar just nu i Grenseregionalt Forum i regi av Nordiskt Ministerrådet som hålls i Rovaniemi, Finland. Temat är
Eu-samarbete, gränskomiteéns roll i Interregprogrammet och
samarbete mellan gränsekomittéerna!

På bilden är Harry Ekestam (Ämbetsmannakommittén),
Annika Rosing (NMR),Kenneth Ekberg (NMR) och Agata Kotkowska (DG Regio).

(30 augusti 2012)