[orbit-slider category="forside"]

Seminariet om Innovationspolitik i Hedmark och Dalarna är igång!

Monika Jönsson, Region Dalarna

Är innovationspotentialen underutnyttjad i Hedmark och Dalarna? Det och flera andra innovationsrelaterade frågor får vi svar på idag  på Högfjällshotellet i ett vackert soligt Sälen. Samtliga föredrag som visas under dagen kommer senare att presenteras här på hemsidan. (mer…)

Roll-up!

Vi utökar våra marknadsföringskanaler för att få mer uppmärksamhet till vår organisation och vad vi arbetar med! Det sista skapade verktyget i vår kommunikation är vår nya fina roll-up som ni ser här bredvid!

Premiärvisning av denna är på torsdag när vi mottar samarbetspartners till vår OECD-seminarie som avhandlar innovationer i Hedmark och Dalarna.

Publicerad 2013-01-22

Innovationsseminarie i Sälen nu på torsdag den 24/1 2013!

I Sälen på torsdag kommer vi att avhandla Gränsöverskridande regional innovationspolitik och redogöra för Østlandsforsknings kvantitativ beskrivning av situationen i Hedmark och Dalarna  och den undersökning som  Nordregio har gjort, vilket är en  kvalitativ sitationsbeskrivning baserad på en rad intervjuer med bla representanter från det regionala innovationssystemet i de två länen/fylkena. Undersökningarna är gjorda med bakgrund att vi i Hedmark-Dalarna  (genom Gränskommitteén) deltar i OECDs projekt tillsammans med ett antal gränsöverskridande regioner: Bothnian Arc (Sverige-Finland), Helsinki-Tallin (Finland-Estland), Top Technology Region (Tyskland, Nederland, Belgia), Øresundregionen (Danmark-Sverige) og Irland-Nord-Irland.

Publicerad 2013-01-21

Kollektivtrafik över gränsen!

Kollektivtrafik över gränsen och mellan skiddestinationerna Trysil och Sälen var på agendan när vi i Gränskommittén träffade representanter från olika grupperingar såsom SITE-Destination-projektet, GREEN-projektet och Skistar. Från både SITE, GREEN och Skistar var både norska -och svenska sidan representerade vilket gav en nyanserad bild av hur kollektivtrafiken ser ut på repektive ort- och län. Frågor som diskuterades var (mer…)

Inbjudan till OECD-seminarie ”Gränsöverskridande regional innovationspolitik”!

En inbjudan till vårt seminarie om ”Gränsöverskridande regional innovationspolitik” (Cross-boarder regional innovation policies” ) har gått ut till berörda parter. Seminariet hålls i Sälen den 24 januari och är den del av Gränskommitténs arbete inom OECD-projektet  som vi driver. OECD står för ”Organisation for economic cooperation and development ”” (”Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling”)  och vi deltar i projektet tillsammans med ett antal gränsregioner i syfte att arbeta med projektets hypotes att innovationspotentialen är underutnyttjat i våra regioner. Kort och gott ett spännande seminarie som vi inviterar till!

Hela inbjudan i PDF hittar du här! OECD_24januari2013 

 

Första mötet för ny svensk-norsk gränskommitté

Under vecka 42 hölls det första mötet i den nya svensk-norska gränskommitté som bildades i våras mellan Dalarna och grannlänet Hedmark i Norge. Öppnare gränser, att utveckla gränsregionen och jobba för grön tillväxt är några av de frågor som kommittén ska driva.

I maj bildades den nya gränskommittén mellan Hedmark i Norge och Dalarna i Sverige, efter ett beslut från Nordiska ministerrådet. Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr.

– Vi har valt att ge gränskommittén namnet Hedmark Dalarna-samarbetet eftersom det berör hela länen och inte bara gränsområdet, säger Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna.

Kommittén ska bland annat jobba bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna. Det framtida samarbetet kan röra flera olika områden, till exempel ökat samarbete inom räddningstjänsten, förvaltning av rovdjur eller olika utvecklingsprojekt som stärker länen.

I tisdags hölls första mötet på Länsstyrelsen Dalarna. Då konstituerades Gränskommittén och Maria Norrfalk valdes till ordförande för arbetet det kommande året. Till sekretariatsledare valdes Kjell Vaagen, Hedmarks Fylkeskommune.  Förutom de medverkande organisationerna var också Nordiska ministerrådet representerade från Köpenhamn för att vara med.

– Vi har lärt känna våra grannar under några år. Det finns mycket som förenar och det känns därför mycket positivt att vi legitimerar vårt samarbete genom gränskommittén, säger Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna.                           

(16-17 oktober 2012)

Kollektivtrafik i regionen

 Kollektivtrafik är viktigt i vår region av många olika anledningar, bla miljömässigt. Idag deltar Gränskommittén på ett möte där kollektivtrafik diskuteras med SITE´s Ingemar Kyhlberg, Leif Nilsson (ordf.Region Dalarna), Lena Reyier (vice ordf. Region Dalarna, Skistars Per Granås, Kent Söderlund (infrastrukturansvarig Region Dalarna), Carin Lilliehöök (Gränskommittén) och IngaBritt Kronnäs (fd ordf i Kollektivtrafiknämnden). 
(20 december 2012)

Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna

Vi har nu fått 500 000 danska kronor beviljat av Nordregio för att driva projektet ” Demografiske utfordringer i Hedmark og Dalarna” (DemLab HD)!

I det kommende prosjektet vil vi arbeide med temaene kompetanseforsyning, arbeidskraftrekruttering og bostedsattraktivitet. I tillegg ønsker vi i prosjektet å utvikle og gjennomføre i 2013 en såkalt Demlab HD (Demografi laboratorium Hedmark-Dalarna), der vi som et lære- og formidlingsprosjekt for kommunene i Hedmark gjennomfører et opplæringsprogram om demografiske utfordringer og muligheter i kommunene.  Disse temaene er det orientert om til et antall kommuner og Regionråd i Hedmark og Dalarna gjennom mail, samtaler, informasjon om og invitasjon til demografiprogrammet. Erfaringer og gode eksempler fra bl.a. Nordregios håndbok og Padima vil bli brukt aktivt i arbeidet med erfaringsoverføring og implementering. (5 december 2012)

Läs mer under ”Nyheter”!