Overvåking av demografi og arbeidsmarked

Nordregio (www.nordregio.se) arrangerte denne uken et seminar om overvåking (monitoring) av demografi og arbeidsmarked der et av temaene var å diskutere utviklingen fra papirbaserte kart til interaktive og web-baserte kart (bl.a GIS).  Nordregio er kjent for sin kartproduksjon med ulike tematiske kart over de Nordiske land, men vurderer nå å se nærmere på hvilken merverdi man vil få ved å overvåke utviklingen innenfor bl.a. demografi og arbeidsmarked med interaktive kart.

I seminaret, som var godt besøkt med representanter fra alle nordiske land, innledet direktør Kjell Nilsson fra Nordregio med å vise til at det er ulike måter å løse problemene på i Norden og at det kan være mye læring i dette. Sverker Lindblad fra Näringsdepartementet og leder av arbeidsgruppen for demografi og velferd, orienterte om hvorfor demografi er så viktig i dag og viste også til betydningen av analyser og strategier og at man nå må legge mer vekt på strategier og kapitalisere på det nordiske demografiprogrammet.

Erik Fransson fra Tilväxtanalys viste meget interessante eksempler på GIS-plattformer som var utviklet med det formål å analysere spredt bosatte områder i Sverige.  Dette verktøyet kunne også brukes over nasjonsgrensene og Fransson viste eksempler på dette innenfor temaet tilgjengelighet.  Verktøyet er også godt egnet til å komme med prognoser om framtiden og kan presenteres i form av kart, tabeller og figurer.  Julian Grunfeldt fra Nordregio viste til at papirbaserte kart fortsatt vil være et viktig produkt, men at web-baserte kart kan være mer fleksible, interaktive og lettere å oppdatere.  Det blir nå viktig å avklare hva slags informasjon kartbrukere  vil etterspørre (temaer, tidsperspektiv, geografi osv) og dette kan også være aktuelt i et grenseoverskridende perspektiv.

Etter presentasjonene arbeidet deltakerne i 3 ulike arbeidsgrupper der temaene var knyttet opp mot bl.a. kart som grunnlag for policy-making, temaer/indikatorer, skala og tidsrammer samt kart som grunnlag for sammenlikning på ulike geografiske nivåer (benchmarking).

En av konklusjonene fra seminaret er at vi trenger statistikk, figurer og kart for å forstå virkeligheten bedre og for å kunne formulere bedre strategier i framtiden.  Web-baserte kart kan gi en merverdi ved at de bl.a. kan gi andre typer geografisk informasjon og være gode verktøyer for kommuner og regioner.

Bildet:  Ansvarlige for og foredragsholdere på seminaret:

Fra venstre:  Julien Grunfeldt, Nordregio, Kjell Nilsson, Nordregio, Alexandre Dubois, Nordregio, Erik Fransson, Tillväxtanalys og Sverker Lindblad, Näringsdepartementet.

Text och foto Kjell Vaagen, Gränskommittén