OECD-rapporten lyfts fram i dagens tidning!

 I dagens Dalarnas tidningar kan ni läsa om OECD-rapporten som än så länge är preliminär.

OECD genomför en studie på sex gränsregioner för att titta närmare på det gränsregionala innovationsarbetet och en av de studerade regionerna är Dalarna- Hedmark. Särskilt tittar man då på innovationsarbetets funktionssätt och utvecklingsmöjligheter och för Dalarna-Hedmark lyfter man nu i den nu aktuella preliminära rapporten särskilt fram besöksnäring och skog/trä. Slutlig rapport från OECD omfattande alla studerade sex gränsregioner läggs fram i början av 2014. Ansvarig lokalt för arbetet med studien är Gränskommittén Hedmark Dalarna och Kjell Vaagen ( kjell.vaagen@hedmark.org ) och Monika Jönsson (monika.jonsson@regiondalarna.se ).

Vill du läsa mer om vårt OECD-arbete? Kika på länken här!

För att läsa hela artikeln i Dalarnas tidningar, klicka på länken!