Nytt grensehinderråd fra nyttår!

De nordiske statsministrene ble på Nordisk råds sesjon i Oslo denne uka enige om at det nordiske grensehinderforumet skal utvikles til et grensehinderråd med en strategi og handlingsplan som skal tre i kraft fra 1. januar 2014.

Innsatsen mot grensehindre og å skape arbeidsplasser og vekst i Norden, er en av det nordiske samarbeidets sentrale utfordringer, heter det i en uttalelse fra rådet. Dette gjelder ikke minst ønsket om å hjelpe unge mennesker ut i arbeidslivet

Grensehindringer koster penger, hemmer utvikling og vekst og gir færre valgmuligheter for den enkelte. Ved å opprette optimale forhold for enkeltpersoner og bedrifter i å operere på tvers av landegrensene i Norden, styrkes regionens globale konkurransekraft, mener rådet. For å styrke og effektivisere fjerning av slike hindringer, skal organisasjonen Grensehinderforum nå utvikles til et Grensehinderråd med en strategi og handlingsplan som trer i kraft fra 1. januar 2014.
Et grensehinderråd innebærer blant annet at • arbeidet knyttes tettere til den politiske ledelsen i Ministerrådet ved at ordføreren i Nordisk Ministerråd også vil være leder av Grensehinderrådet. • Nordisk Ministerråd generalsekretær har en sterkere rolle i grensehinderarbeidet for ministerrådet. • Grensehinderrådets nasjonale representanter vil ha et klart mandat til å jobbe med de aktørene som kan bidra til at grensehindre løses for enkeltpersoner og virksomheter i Norden.

Text och info från http://interreg.no/

Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org

Text: Dag H. Ystgaard