Nyhetsbrev om energieffektivisering i offentlige bygg

Østersjøprosjektet Effect4Buildings har gitt ut sitt første nyhetsbrev om status. Forsiden på nyhetsbrevet er fra ”Verdens største Trehus” i Brumunddal i Hedmark og viser også tekst og bilder fra partnerskapets møter i København. Nyhetsbrevet gir også en bred oversikt over de verktøyene som partnerne jobber med og der Hedmark fylkeskommune har ansvar for verktøyet ”Energisparekontrakter”. Byggdialog Dalarna har ansvaret for verktøyet ”Grønne leieavtaler”. Det fortelles også om GreenEst Summit 2018 – et større seminar/messe i Tallin, Estland 30 oktober 2018 i regi av prosjektet med hovedtema ”Future for Buildings” samt en kort omtale av Leadpartner Marit RAgnarsson fra Länsstyrelsen Dalarna.  Under finnes en link til nyhetsbrevet

 

EFFECT4buildings Newsletter September 2018