Ny styrgruppsmedlem! Länsrådet Camilla Fagerberg

3600404628_aed3bf2786Styrgruppen i Gränskommittén består av våra högsta beslutsfattare i Dalarna och Hedmark, våra politiker i Region Dalarna: ordförande Leif Nilsson och vice ordförande Sofia Jarl. Vår landshövding i Dalarna Ylva Törn och nu from den 22 augusti vårt nya länsråd Camilla Fagerberg som ersatte pensionerade Inger Eriksson. Se nyheten på länsstyrelsen webbplats: Nytt länsråd

Från Hedmark ingår i styrgruppen Fylkesmann Sigbjörn Johnsen och ass. fylkesmann AnneKatrine Fossum och politikerna i Hedmarks fylkeskommune: fylkesråd Per-Gunnar Sveen samt Anne Karin Torp Adolfsen.

Vi önskar Camilla hjärtligt välkommen till oss i Gränskommittén!