Nordisk samarbeidsprosjekt om ungdom ble satt i gang på Åland

 

Å kunne forsørge seg er en forutsetning for å kunne bo der man ønsker.

Det Nordiske Skärgårdssamarbeidet (Finland-Åland-Sverige) er en Nordisk Grensekomite som er prosjekteier til et nordisk samarbeidsprosjekt som heter ”Egna pengar” der temaet er forsørging og sysselsetting for ungdom og unge voksne i kystamfunn og distrikter/glesbygd.

Ester Miiros, som er daglig leder i Skärgårdssamarbetet og prosjektleder for prosjektet sier at det handler om å ta vare på og utvikle humankapitalen for regional bærekraft.

Deltakerne i prosjektet kommer fra Skärgårdssamarbeidets medlemmer og skal bl.a. kartlegge hvordan ungdommers ideer og muligheter for egen jobb og bedrift ser ut både i skjærgården og på landsbygda.  Dette skal synliggjøres gjennom gode eksempler og forbilder fra de deltakende regionene og kommunene og det skal gjennomføres både lokale seminarer og et større nordisk avslutningsseminar der ungdom vil være de sentrale bidragsyterne.

Resultatet skal vise hvordan man kan støtte og hjelpe fram ungdom og hva som behøves for å gjøre det lettere for ungdommmer å skaffe seg jobb og etablere egen bedrift.  Det skal etableres en idebank og lages en praktisk verktøykasse for å styrke rådgivningsarbeidet.

Prosjektet varer til mars 2015 og det er finansiert med midler fra Demografiprogrammet i regi av Nordisk Ministeråd.

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna er med i prosjektet som kontaktperson og informatør og vil følge opp prosjektet og samarbeide med Skärgårdssamarbeidet på ulike måter.  Skärgårdssamarbeidet kommer til Hedmark og Hamar 6 mai for å møte personer som arbeider med entreprenørskap, utdanning og ungdomspolitikk både på regionalt og kommunalt nivå

* * *

Deltagere på det første prosjektmøtet for ”Egna Pengar” 24-25 april 2014
Bakerste rad fra venstre:

Therese Ling (Ål), Sara Avdi (Fi), Mia Hanström (Ål), Charlotte Rydström (Sv), Malin Gumaelius (Sv), Erica Lindberg (Sv)

Første rad fra venstre:

Ester Miiros (NSS), Camilla Wahlsten (Fi), Bitte Westerlund (Fi) och Kjell Vaagen (No).