Möte för att skapa ett Fjällpaket Hedmark-Dalarna!

Göran Carlsson, regionchef Region Dalarna
Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark

Regionchefen för Region Dalarna, Göran Carlsson, höll information i Hedmark om vikten av att samarbeta över gränsen. Sedan flera år tillbaka har Dalarna satsat på ett ”Fjällpaket Dalarna”, ett samlingsnamn för en rad olika åtgärder som krävs för att den planerade expansionen i dalafjällen ska kunna genomföras på ett snabbt och hållbart sätt. Konkret handlar det om att få alla viktiga aktörer med på båten. Kommunerna, det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer.
– Fjällpaketets viktigaste uppgift är att samla och hålla ihop arbetet för att utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Göran Carlsson. 

Tema på mötet var om man kan koppla på Hedmarks fylke till Fjällpaket Dalarna och på så sätt skapa Fjällpaket Hedmark Dalarna, en utvikling av grenseområdene mellom Hedmark og Dalarne og økt samarbeid for å bli en bedre reselivsdestinasjon. Gøran Carlsson poengterte i sin innledning at destinasjonsutvvikling i reiselivet er helt avhengig av samarbeid. Dalarne er Sveriges tredje største reiselivsdestiansjon etter Stockholm og Gøteborg og er et län som står sterkt økonomisk og har en sterk industri innen stål og trelast.

Statens Vegvesen mente at veikapasitet var avgjørende for destinasjonsutvikling og at i dagens situasjon kunne det være flaskehalser i Elverum og Innbygda i visse perioder.  Flyplassen vil innebære en ny situasjon som vil skape mer trafikk og der kollektivtrafikken blir viktigere.

Flere var inne på at det kunne være behov for en kraftsatsing i området og at en samordningsgruppe tilsvarende det man har i Dalarna kunne vært interessant. Møtet ble oppsummert av Fylkesmann Sylvia Brustad  der hun ga uttrykk for at vi på norsk side må bli enige om hvordan vi skal organisere oss med deltakere fra f.eks. Innovasjon Norge, Statens Vegvesen, Politi, Næringslivet med flere og at vi snart skal melde fra om vår deltakelse.

På bildet ser vi f.v. Ingemar Kyhlberg,Svensk prosjektleder Site Destinasjon Malung -Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal kommuner, Anne Pauline Skjelkvåle, rådgiver hos Fylkesmannen, fylkesmann Sylvia Brustad, assisterende fylkesmann Anne Kathrine Fossum,fylkesråd Lasse Juliussen, Kjell Vaagen Hedmark fylkeskommune, Lars Erik Hyllvang ordfører i Engerdal,Gøran Carlsson regionchef Dalarne,Staffan Bergqvist, norsk prosjektleder Site Destination, Stein Erik Myhren, Vegkontoret og Beate Follestad, seniorrådgiver Innovasjon Norge, Hedmark.

Deltagare på mötet!
Foto: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark.

 

Mer information om Fjällpaket Dalarna:

Fjällpaketet är uppdelat i tre olika projektblock:

Lokalt/kommunalt:
Förutsättningsgivande insatser för besöksnäringen i dalafjällen. Till exempel kommunal översiktsplanering, el-VA-värme, lokal infrstruktur, personalbostäder och kommunal service, lokal destionationsutveckling, arbetsformer och tidplaner för miljöprövning, etcetera.

Regionalt:
Utvecklingsinsatser för Dalarnas besöksnäring. Till exempel Destination Dalarna, Visit Dalarna, projektet Kurbits, expormognad, besöksnäringscollege, högskoleutbildning med mera.

Nationellt:
Tillgänglighet till dalafjällen för besökare och varor.
Åtgärder riksväg 71 och E 16, åtgärder Dalabanan, utveckling av kollektivtrafiken och så vidare.

Göran Carlsson säger att upplägget är unikt.
– Det är första gången alla instanser är med från början. Varianten har provats i kriser men aldrig på det här sättet, säger han och fortsätter:
– Företagens planer ska gå hand i hand med samhällets.
2009 blev skidturismens bästa år någonsin i dalafjällen. Förra rekordåret var 2008.
– Utvecklingen är fortsatt stark och nu ska vi skapa förutsättningar för att de planerade investeringarna blir verklighet, säger Göran Carlsson

Svensk text: Carin Lilliehöök, Gränskommittén/Region Dalarna
Foto och norsk text: Erik Haugen, Fylkesmannen i Hedmark

Publicerad  2013-02-13