Många organisationer samlas i Sälen!

I morgon samlas många olika beslutsfattare och organisationer på vårt innovationsseminarie i Sälen! Personer från följande organisationer är representerade… 

 • Regionrådet for Sør-Østerdal
 • Høyskolen i Hedmark, 
 • Prosjeket SITE Destination,
 • Utvecklingsenheten, Næringsliv og tilvekst  samt internationella enheten på Region Dalarna,
 • Tretorget AS,
 • Enhet for internasjonalt samarbeid, Hedmark Fylkeskommune, 
 • Grensekomiteen Hedmark-Dalarna,
 • Fylkesmannen i Hedmark,
 • Högskolan Dalarna,
 • Østlandsforskning samt
 • Nordregio!

Publicerad 2013-01-23