Lyft gränshindren till oss!

Gränshinder är något som vi i Hedmark-Dalarna liksom alla andra gränskommittéer arbetar med. Har du ett gränshinder så vänd dig till oss så kan vi hjälpa till att slussa dig vidare alternativt att vi tar med oss frågan/problemet och försöker koppla ihop de berörda parterna/myndigheterna.

I helgen fick vi som gränskommitté vår första förfrågan om ett problem som vi förhoppningsvis ska kunna hjälpa till att avhjälpa. Det som saknas i det här fallet är dialog om regelverk som tolkas olika. Genom att vi får våra myndigheter/organisationer på gränsen att sätta sig ner tillsammans så kan vi tillsammans göra skillnad. Men då måste någon göra oss medvetna om problemet!

Så är du drabbad av gränshinder? kika till vänster i menyn här på webben och  anmäl detta under menyfliken ”Anmäl gränshinder”!