Levi och Kittillä- ett bra exempel på destinationsutveckling kring en flygplats

kittilä flytplatsStora delar av styrgruppen besökte Levi i Finland i mars. Studieturen var en sedan länge planerad undersökning av hur en flygplats, Kittilä  flygplats, som byggts mitt i ettglesbefolkat område kan ge stor destinationsutveckling till området. Programmet innehöll två dagars information om hur turismen utecklats och utvecklas vidare varje år från Levi Turistkontor samt info från Kittilä kommun och om Nordkalottrådet. Vi fick prova på lokala turismsuccéer såsom hundspannskörning av Levi Events och lokal mat.

Vi hade även möte med Airport Manager Kari Tohmo om flygplatsens- och flygtrafikens utveckling i Kittilä.

 

styrgrupp kiitilä