Ledergruppa i Grensekomiteen Hedmark-Dalarna med møte i Hamar

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna var 14. og 15 desember på møte i Hamar. En rekke saker ble drøftet. Men den viktigste saken var drøftinger om Grensekomiteens arbeid de kommende årene.

lederne

BILDET: Rundt bordet på hotell Scandic i Hamar ser vi: Ole Jørn Alfstad (Hedmark fylkeskommune), Veronica Moraeus (Länsstyrelsen i Dalarna), Terje Røe (Sør-Østerdalsregionen), Lennart Färje (Region Dalarna), Hans Pontusson (Region Dalarna), Kjell Vaagen (Hedmark fylkeskommune), Jorunn Stubsjøen (Fylkesmannen i Hedmark) og Knut Anders Fossum (Fylkesmannen i Hedmark).

Det ble utvekslet mye informasjon om situasjonen rundt ulike prosesser i Dalarna-Hedmark-samarbeidet. Blant annet ble det orientert om situasjonen rundt regionreformene på begge sider av Riksgrensen, og seminaret Grenseforum 2017 som skjer 22. februar i Sälen.

Framtida for samarbeidet i grensekomiteen ble også drøftet på bakgrunnen av at styringsgruppa for Grensekomiteen skal opp til behandling i møtet i styringsgruppa for Grensekomiteen 30. januar.