Kollektivtrafik över gränsen!

Kollektivtrafik över gränsen och mellan skiddestinationerna Trysil och Sälen var på agendan när vi i Gränskommittén träffade representanter från olika grupperingar såsom SITE-Destination-projektet, GREEN-projektet och Skistar. Från både SITE, GREEN och Skistar var både norska -och svenska sidan representerade vilket gav en nyanserad bild av hur kollektivtrafiken ser ut på repektive ort- och län. Frågor som diskuterades var hur underlaget ser ut i antal personer och benägenhet att ta bussen vid skidsemestern för att transportera sig. Hur kan man hjälpas åt för att inte åka dubbla turer med den kollektivtrafik som går vid destinationerna idag  kontra de skidbussar som transporterar människor samma sträckor. 

Mycket intressant möte mellan oss som deltog med förhoppning om att kunna hjälpas åt att bygga en världsdestination i SITE-området (Sälen-Idre-Trysil-Engerdal området) där bilen är onödig och många väljer bussen som ett alternativ för att spara miljön.

Deltagare: Anna Lindström och Klaas van Hoek, Green sv/no. Jonas Bauer, Per Granås och Helge Bonden, Skistar sv/no. Ingemar Kyhlberg och Staffan Bergkvist, SITE sv/no. Carin Lilliehöök, Gränskommittén Sv.(Fotograf)

Publicerad 2013-01-17