Kollektivtrafik i regionen

 Kollektivtrafik är viktigt i vår region av många olika anledningar, bla miljömässigt. Idag deltar Gränskommittén på ett möte där kollektivtrafik diskuteras med SITE´s Ingemar Kyhlberg, Leif Nilsson (ordf.Region Dalarna), Lena Reyier (vice ordf. Region Dalarna, Skistars Per Granås, Kent Söderlund (infrastrukturansvarig Region Dalarna), Carin Lilliehöök (Gränskommittén) och IngaBritt Kronnäs (fd ordf i Kollektivtrafiknämnden). 
(20 december 2012)