Kick-off: Ökat samarbete för att minska gränshinder

Den 23 november hade projektet Gränsmöjligheter kick-off i Morokulien. Syftet med Gränsmöjligheter är att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige för små och medelstora företag. Målen är bland annat att reducera mentala, formella och informella hinder för näringslivet.

katarina-nordenstam-kjell-vaagen-og-kenneth-johannson

BILDET: 40-50 personer deltok under Kick-off på Morokulien, blant dem var prosjektleder Katarina Nordemstam, prosjektleder Kjell Vaagen og landshövding Kenneth Johannson.

 

 

– Dagen bjöd på en på en rad olika inspiratörer som talade om möjligheter med att arbeta gränsöverskridande mellan Norge och Sverige, berättar Kjell Vaagen, projektledare Hedmarks fylkeskommune.

Svein Ludvigsen, som är Norges representant i Gränshinderrådet, talade bland annat om gränshinder för näringslivet och om arbetet med att minska dessa för att underlätta för företagen att arbeta över landsgränsen.

Entreprenören Felicia Provender med det egna företaget Healthgoing höll föredrag om att arbeta gränsöverskridande mot den norska marknaden.

Frode Ek Skarnes, från det internationella företaget Mapei AS, visade bland annat hur de strategiskt placerat sin nya fabrik för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till kund, oavsett den norsk-svenska gränsen.

Charlotte Skott från Scandinavian Mountains AB talade om samarbeten utan gränser och hinder. Hon använde den planerade flygplatsen i området mellan skidorterna Sälen och Trysil som exempel.

Tomas Johnsson, till vardags planarkitekt i Malung-Sälen Kommun, underhöll åhörarna med både en rolig och tänkvärd presentation kring gränser.

BILDET: Landshövdingen Kenneth Johansson avslutade dagen med att tala om framtidsvisioner och startade därefter symboliskt igång projektet med att bjuda på tårta till alla deltagare.

utsnitt-blotkake

Projektet Gränsmöjligheter (www.gransmojligheter.com) startade den 1 september 2016 och pågår till den 31 augusti 2019. Projektägare är Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks fylkeskommune. Det finansieras genom Interreg Sverige Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.