Kartdata över gränsen: Sverige och Norge tecknar nytt avtal för effektivare geodatasamverkan

KartdataunderskrifterGränskommittén har länge arbetat för att vår kartdata  över Sverige-Norgegränsen ska vara tillgänglig för bägge länder. Vår landshövding Maria Norrfalk och Fylkesmannen i Hedmark har gemensamt skrivit ett brev där båda nationerna önskar ha en öppen kartdata. Den norska kartdatan har varit tillgängligt för svenskarna, men den svenska kartdatan har varit en kostsam information för norrmännen att inhämta. Nu har en lösning på problemet kommit, se artikeln från lantmäteriet nedan.

Sverige och Norge tecknar nytt avtal för effektivare geodatasamverkan

Lantmäteriet och Norges motsvarighet Kartverket utökar samarbetet och tecknar ett avtal för effektivare geodatasamverkan med fokus på gränsområdet mellan Sverige och Norge.

Avtalet är ett resultat av ett gemensamt initiativ från Lantmäteriet och Kartverket, som grundar sig i en stark efterfrågan från offentliga användare i båda länderna.

Avtalet kompletterar det nordiska blåljusavtalet som enbart täcker in användning av grannlandets geodata för krisberedskap. Syftet med det nya avtalet är att effektivisera det gränsöverskridande samarbetet även för samhällsplanering, miljövård, naturresurshållning och regional planering.

Tack vare avtalet får norska offentliga användare avsevärt bättre tillgänglighet till Lantmäteriets avgiftsbelagda geodata och svenska offentliga användare får full tillgång till norska geodata.

Foto och artikel hämtad från Svenska Lantmäteriet, http://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/sverige-och-norge-tecknar-nytt-avtal-for-effektivare-geodatasamverkan/

På fotot från vänster: Knut Arne Gjertsen, assisterande Kartverkschef för Statens Kartverk i Norge och Bengt Kjellson, generaldirektör för svenska Lantmäteriet.