Invitasjon til seminar om grensehindre for næringslivet

Kjell Vaagen

Kjell Vaagen

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna inviterer til seminar om grenseoverskridende virksomhet og grensehindre for næringslivet i Hedmark og Dalarna. Seminarer holdes på Radisson Blu Trysil, 18. april 2016. Påmeldingsfrist er 8. april.  Påmelding via link på neste side. Spørsmål om seminaret kan rettes på epost til prosjektleder Kjell Vaagen (bildet) kjell.vaagen@hedmark.org eller til Ingemar Kyhlmark: ingemar@sitedestinasjon.com.

 

 

 

Du kan melde deg på her:

http://goo.gl/forms/s66x1WbCVN

Program

Møteleder: Ingemar Kyhlberg, SITE Destination

09.30

Registrering/kaffe

10.00

Velkommen/innledning – v/Grensekomiteen Hedmark-Dalarna

10.10

Etableringen av en ny verdensdestinasjon Scandinavian Mountains, via katalysatorene en flyplass og et handelssenter – Hva betyr det for nærings- utvikling i grenseregionen/Charlotte Skott, Scandinavian Mountains AB.

10.30

Informasjon fra norske og svenske myndigheter om lover, regelverk, erfaringer  m.m.

 • Toll/tull, v/Fredrikstad Tollkontor, Norge
 • Mattilsynet (Livsmedelsverket), Norge/Thale Wangen og Linn Camilla Braathen
 • Grensetjenesten Norge-Sverige/Ewa Bertilsson og Oskar Danielsson
 • Skatt Øst, Norge/Terje Verhaug
 • Skatteverket, Sverige/Simone Johansson,

12.00  – 13.00

Lunsj

13.00

Norske og svenske bedriftspresentasjoner om erfaringer med ulike typer grensehindre.

 • Trysil Vask og Rens v/Malin Åkesson
 • Trysil Hestesenter v/representant for bedriften
 • Trysilguidene v/Eva Ruder Thorén
 • Radisson/Park Inn Trysil v/Pontus Åkesson
 • Sälens Fjällbryggeri/ representant for bedriften
 • Gustav Bar & Grill/ representant for bedriften
 • Peakpoints/Peter Karlsson
 • More Activities/Anders Möller

14.00

Paneldebatt

15.15

Hvordan skal vi jobbe videre med grensehindre for næringslivet?

15.30

Slutt