Idag drar årets Gränsforum igång om gränslös attraktivitet!

Attraktivitetsmodell med loggaProgrammet under de två dagarna ser ut som följer:

Onsdag 20 maj 

14:30 Incheckning. Kaffe, te och tilltugg
15:00  Välkommen! fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark fylkeskommune
15:10 Presentation av deltagare
15:20 Forskardialog: Hur kan kommuner bli ännu mer attraktiva?
•Uppsala universitet (S),  Jan Amcoff  •Tillväxtanalys (S), Ulf Tynelius •Nordregio (S), Lisa Hörnström •Telemarksforskning (N), Knut Vareide •Distriktssenteret (N), Torbjørn Wekre •Östlandsforskning (N), Per Olav Lund
16:30 Kaffe och fruktmingel
16:50 Forskardialog fortsättning
18:30 Avslut
19:30 Middag

Moderator är Stig-Roland Rask

Torsdag 21 maj
kl 09:00  – 15:30 Gränslös attraktivitet – erfarenheter och vägen vidare

08.30 Registrering, kaffe
09.00 Sammanfattning av gårdagens forskardialog, Ola Granholm, Framväxtbolaget
09.50  Presentation av attraktivitetsmodellen och slutsatser från projektet,  Telemarksforskning, Knut Vareide
10.20 Fruktpaus
10.30 Erfarenheter och vad har vi lärt oss från projektet Gränslös Attraktivitet?
•Vansbro kommun •Trysil kommun •Rendalen kommun •Säter kommun
11.30 Hur kan kommun och region samarbeta kring attraktivitetsutveckling?    Erfarenheter från Glåmdalsregionen, Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune
12.00  Lunch
13.00   På vilket sätt kan nordiska erfarenheter vara till hjälp för kommuner i   Hedmark och Dalarna? Nordregio, Lisa Hörnström
13.30 Stärkt lokal attraktionskraft. Tillväxtverket
13.45  Hur arbetar Hedmark och Dalarna för ökat attraktivitet?   Hans Ove Hjelsvold, Hedmark fylkeskommune; Lennart Färje, Region Dalarna
14.00  Hur fortsätter vi? Ett erbjudande till kommuner presenteras.
14.20 Vad tycker du? Reflektioner i grupp
15.00 Summering av dagen
15.15 Kaffe
15.30 Avslut
Moderator: Stig-Roland Rask

Kontakt: Jakob Ebner telefon 0046-(0)10-22 50 372, jakob.ebner@lansstyrelsen.se
Kjell Vaagen telefon 0047 41499985 , kjell.vaagen@hedmark.org