Grenseregionalt Forum 2017: – SITE skal skape verdier ved gode virksomheter og sysselsetting

– Det å utvikle reiselivet får vi ikke til gratis. Mye må gjøres for at SITE-regionen skal bli sterk på områder der vi ikke er så sterke. Jeg mener SITE skal være med å skape verdier ved å etablere gode virksomheter og sysselsetting, sa prosjektleder

BILDET: Det var god deltakelse under Grenseregionalt forum i Trysil 17. og 18. oktober.

 

Anne Dorte Carlsson i SITE Destination da Grenseregionalt Forum 2017 var samlet i Trysil 17. og 18. oktober 2017.

 

Hun var en av en rekke gode foredragsholdere under møtet 17. og 18. oktober i Trysil. Carlsson holdt sitt foredrag over temaet destinasjonsutvikling og reiselivssamarbeid i grenseregionene i Hedmark-Dalarna, Østfold-Bohuslän-Dalsland, Kvarken og Nordkalotten

 

SITE

SITE er et felles prosjekt mellom fire kommuner, Malung-Sälen og Idre på svensk side, Trysil og Engerdal på norsk side.

Foredragene fra møtet finnes nederst i teksten.

BILDET: Ordfører i Trysil Erik Sletten

Ordfører i Trysil Erik Sletten understreket i sin velkomsthilsen til møtet at Trysil har hatt et stort fokus på næringsutvikling de senere årene. I år kan kommunen markere 50- årsjubileum for skisatsingen. Trysil har blitt Nordens største skidestinasjon, slo han fast.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sa blant annet at hvis en snur riksgrensen Sverige-Norge sydover på kartet, vil den strekke seg helt ned til sydspissen av Italia.

– Hvordan skal vi få hele dette grenseområdet til å bli attraktivt slik vi ser det i Trysilfjellet? Attraktivitetsarbeid er en trend. I det arbeidet er også demografispørsmålene viktig som tema. Her må det gjøres noen valg. Demografi-utviklingen med stadig flere eldre kan påvirkes ved etablering av nye arbeidsplasser og tilbud som folk vil ha, sa Johnsen blant annet.

NMR og Grensekomiteen

Nordisk Ministerråd (NMR) og Grensekomiteen Hedmark-Dalarna stod bak årets Grenseregionale Forum.

Noen få mil øst for Trysil ligger Sälen som er Sveriges største vinterdestinasjon. Til sammen utgjør disse to destinasjonene en av Europas største vinterdestinasjoner med tre og fire millioner gjestedøgn. Begge satser aktivt også på å utvikle sommerturismen. En charterflyplass i Sälen er under planlegging og bygging. Destinasjon Idre som ligger helt nord i Älvdalen kommune, har like mange gjestedøgn som Trysil, og er også en stor sommerdestinasjon. Engerdal med sin naturbaserte reiselivsnæring er svært interessant. Derfor handlet årets arrangement om reiseliv og besøksnæringene og om demografi/attraktivitet.

Flyplass

BILDET: Bo Halvardsson i Skistar orienterte om arbeidet på flyplassen. anleggsarbeidet er i gang.

Under møtet var flyplassen tema for en befaring. Deltakerne besøkte blant annet Tollstasjonen på Østby, et kort besøk på anleggsplassen der den nye flyplassen bygges i Sälen i Dalarna og på grensehandelsstedet Långflon i Värmland. På bussturen orienterte Bo Halvardsson i Skistar om hva som var gjort av innsats for å få til byggingen av flyplassen i Sälen.

Anne Dorte Carlson sa i sitt foredrag om flyplassen at ny flyplass på svensk side er et krafttak for grenseområdet.

– Det første spadetaket er tatt. Flyplassen åpner utrolige muligheter på begge sider av riksgrensen. Det internasjonale perspektivet i dette er interessant. Både Trysil, Idre og Malung-Sälen har allerede internasjonalt tilsnitt på sine gjester. Men det er få gjester fra Tyskland, andre land i Europa, er en meget spennende tanke. Pr. i dag har grenseområdet rundt flyplassen fire prosent ikke-skandinaviske gjester. Vi ønsker å øke dette antallet i SITE-regionen, sa hun.

BILDET: Lise Østby

Lise Østby i Nordisk Ministerråd (NMR) viste til at landene i NMR har mye til felles. Hun gjennomgikk historikken bak det nordiske samarbeidet og hvordan samarbeidet er tilrettelagt. Visjonen for arbeidet er «sterkere sammen», mens verdiene det jobbes etter er «grenseløst, innovativt, synlig og utadrettet».

Kvarken og Nordkalotten

Prosjektleder Louise Robertsson i Svinesundskomiteen, holdt et foredrag om grensen som attraksjon. Svinesundskomiteen utgjør Østfold, Bohuslän og Dalsland.

– Turisme er viktig i dette området, og har et stort potensiale. Det er viktig å skape langsiktig samarbeid over riksgrensen mellom ulike foretak i prosjektperioden fra 2017 til 2020. Vi ser stor interesse i foretakene for prosjektet, sa hun.

Prosjektleder Marianne Sjöström i Kvarkenrådet orienterte om destinasjons- og reiselivsarbeid i grenseregionen i området mellom Umeå i Sverige og Vaasa i Finland, prosjektet Spotlight High-Low Coast. Dette er et treårig prosjekt med utgangspunkt i bærekraftig turisme, internasjonalisering og vertskap. Det er arbeidet fram felles produktpakker og markedsføringsmateriale ved Høga Kusten og i Finlands skjærgård.

– En kan se tre destinasjoner på en og samme båtreise med VASA-line mellom Umeå og Vasa. Det er så viktig for oss å beholde denne fergeforbindelsen, sa Sjøstrøm.

Prosjektleder Katja Pettersen i en annet spennende prosjekt, Visit Arctic Europe-prosjektet, understreket at formålet var å se området på nordkalotten som et sømløst, grenseløst og enhetlig reisemål, å styrke det grenseoverskridende samarbeidet og å øke turismen. Dette gjøres på flere innsatsområder: nettverk og samarbeid, grenseoverskridende kundereiser og pakker i tett samarbeid mellom turoperatører og bedrifter. Ikke minst er god markedsføring og kommunikasjon med markedene i de europeiske landene, ikke minst Kina og USA, svært viktig.

Attraktivitet

Prosjektleder i Grensekomiteen Hedmark-Dalarna Kjell Vaagen orienterte kort om komiteens arbeid med attraktivitet i samarbeid med Telemarksforskning. En av kommunene som har tatt i bruk forskningsmaterialet er Trysil kommune.

Næringssjef Gro Svarstad i Trysil kommune orienterte om kommunens erfaringer og arbeid med attraktivitet som Grensekomiteen Hedmark-Dalarna tok initiativet til for noen år siden.

BILDET: Gro Svarstad

– Da vi sa ja til å gå inn i attraktivitetsprosjektet, var utfordringen at Trysil hadde hatt en nedgang i befolkningstallet og arbeidsplasser over lang tid. Vi valgte å bruke attraktivitetsmodellen inn i vårt planarbeid. Dette arbeidet har vært positivt for Trysil, framholdt Svarstad.

– Målet var å skape nye og flere helårs arbeidsplasser i Trysil. For Trysils framtid har det vært viktig å gjøre kommunen mer attraktive for næringslivet. Da må vi satse bredere og ikke bare på besøksnæring. Vi må jobbe smartere. Telemarksforskning har sagt til oss at vi kan klare å demme opp på sikt – hvis vi er flinke nok, sa hun. Hun viste til næringsplanen som er utarbeidet og som skal gi arbeidsplasser i næringslivet, ikke bare i helse og omsorg. Målet vårt er at det innen 2020 skal skapes 180 nye helårsarbeidsplasser i Trysil, sa Svarstad.

Förvaltningschef Christina Holback i Samhällsutvecklingsförvaltningen i Älvdalen kommune orienterte om hvordan Älvdalen kommune hadde benyttet Telemarksforsknings attraktivitetsmodell i sitt arbeid i langsiktige planer. Analysen ga kommunen et antall praktiske råd for blant annet etablering av attraktive tomter for foretak som ønsker å etablere seg, men også for sentrumsutvikling, samferdsel og infrastruktur, sa hun.

Velferdsteknologi

Regionrådgiver i Regionrådet Sør-Østerdal i Hedmark Terje Røe orienterte om prosjekt for velferdsteknologi. Hovedmålet for dette prosjektet er at innbyggerne skal få en enklere hverdag, at vi skal kunne tilrettelegge for egenmestring for innbyggerne i hverdagen, at innbyggerne skal kunne bo lengste mulig i egne hjem når de blir eldre, og at innbyggerne skal ha muligheter for å ta ansvar og å tilrettelegge for eget liv.

Røe understreket at teknologi dreier som virkemiddel og mulighet, ikke om overvåkning. Han framholdt at mye handler om organisering. Nærstående, blant annet naboer, blir viktigere i framtida. I dag ser vi at pårørende som barn/familie ofte bor langt fra sine eldre foreldre. Da blir naboer viktigere i omsorgen, sa han. Røe stilte spørsmål om det i næringsutviklingssammenheng kan være mulig å skape nye næringer i distriktene i framtida basert på velferdsteknologi, næringer som også kan bistå offentlige tjenesteområder.

Transport

Et tema annet viktig tema som ble drøftet, var nordisk transportpolitikk: trengs den?

Johan Lindblad i Nordisk Råd viste til at NMR la ned transportministeriet i 2005 da NMR ikke opplevde noen stor nytte av dette. Han slo fast at arbeidet med samferdsel og transport over landegrensene i Norden er lite koordinert i dag. Det er håp om å kunne samle alle transportministrene i Norden til et felles møte i Helsingfors 18. november.

– Om vi får det til, gjenstår å se. Uansett jobbes det nå med å få fram et posisjonspapir til møtet som kanskje kan inneholde et mål om å få gjenopprettet et ministerråd for transport, sa Lindblad.

Nedenfor finner du alle foredragene fra Grenseregionalt Forum 17. og 18. oktober 2017 i Trysil.

Dokumentene bør lagres ned og åpnes fra egen PC.

Attraktive kommune Ävdalen

Attraktive kommuner Älvdalen

Framväxtbolaget – Grenseregionalt forum 171018

Grenseregionalt forum SITE II Scandinavian Mountains

Kjell Nilsson Nordic Cooperation program 2017-20 Grenseregionalt forum

Kvarken Destinasjons- og reiselivssamarbeid

Lise Østby NMR- Grenseregionalt forum

Svinesundskommittén – Grensen som attraksjon

Trysil – Grenseregionalt forum 2017

Trysil Grenseregionalt Forum 2017 B

Velferdsteknologi i Sør-Østerdal – Grenseforum 2017

Visit Arctic Europe Grenseregionalt Forum i Trysil

Artikkeltekst og foto: Erik Johnsen