Grenseløs attraktivitet

grupprum   Grensekomiteen arrangerte sitt første grenseløse attraktivitetsseminar i går i Sälen. Rundt 50 personer fra Trysil, Rendalen, Vansbro, Säter og Smedjebacken deltok på seminaret. Deltakerne var politikere, tjenestemenn og bedriftsledere fra de 5 kommunene. Fylkesråd Lasse Juliussen fra Hedmark fylkeskommune åponet seminaret og ønsket deltakerne velkommen til et seminar der målsettingen var å rette oppmerksomheten mot befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og attraktivitet.

Telemarksforskning (v/Vareide og Marit Nygaard) hadde i forkant av seminaret utarbeidet 5 kommuneanalyser og forsker Knut Vareide informerte om hva kommunene må satse på framover for å styrke sin besøksattraktivitet, bedriftsattraktivitet og bostedsattraktivitet. Vareide la vekt

sälendiskussion

på at attraktivitetsmodellen kan være et godt verktøy for kommunenes arbeide både med strategier og handlingsalternativer. Alle kommunene har muligheter for å styrke sin attraktivitet og dermed bli mer attraktive for bosetting. Lars Kobro fra Telemarksforskning overtok deretter arbeidet med å lede prosessen der kommunene skulle gi tilbakemeldinger om analysene og modellen, finne fram til den mest aktuelle strategien for det videre arbeidet og bl.a. diskutere samspills- og vekstkultur. möte sälen folkrollupUnder prosessarbeidet var det et meget bra engasjement og prosessen ble ledet med stor entusiasme og mye humor. Vår erfaring er at kommunene var meget fornøyd med seminaret og troen både på positiv befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling ble styrket. Nå er arbeidet i gang med å planlegge 5 kommunesamlinger i perioden 15-23 september, da det skal arbeided mer konkret med målsettinger, strategier og tiltak/åtgärder. Vi gleder oss også til neste fellessamling i november 2014Attraktivitetsmodell med logga