Gränsregionalt forum och gränshindersarbete!

  fredsmonumentetGrensekomiteen ARKO som eies av 7 kommuner i Glåmdalen i Hedmark og 4 kommuner i Nord-vest Värmland sto som vertskap for årets Grenseregionale Forum og grensehinderarbeidet. Deltakelsen besto av de fleste Grensekomiteene, Grensetjenestene og Hallo Norden. I tillegg deltok en rekke lokale og regionale poltikere og tjenestemenn. Fylkesråd Anne-Karin Torp Adolfsson fra Hedmark fylkeskommune orienterte bl.a. om hvordan det var å vokse opp like ved grensen og den store betydningen Sverige hadde for barn og ungdom i grensetraktene tidligere. Østlandsforskning v/Morten Ørbeck hadde en interessant presentasjon av temaet hindre og muligheter ved grensen og at regionale ulikheter også kan være en styrke. Kenneth Ekberg fra Nordisk Ministerråd oppfordret Grensekomiteene om å bruke forumet aktivt for informasjon og samarbeid og pekte også på at kultursektoren sto sterkt i Ministerrådet til tross for visse budsjettreduksjoner. Grensekomiteene presenterte seg også og flere var inne på mulige samarbeidstemaer som bl.a. statistikk, transport og demografi. Grensetjenesten på Morokulien presenterte sitt opplegg for en bedriftsportal som del av den forsterkete satsingen på å gi mer hjelp til bedrifter som opplever grensehindre. Avslutningsvis foreleste professor Karl-Johan Lundquist fra Lunds Universitet om hvordan man kan bryte seg ut av en strukturell og territoriell avhengighet. Foredraget var meget interessant og innehold mye av tenkningen som ligger nedfelt i vårt tidligere OECD-prosjekt om grenseregional innovasjonspolitikk. Avslutningsvis informerte Catrin Huss fra Region Värmland om de nye Interregprogrammene med vekt på Sverige-Norge-programmet. Hun viste til at felles utfordringer krever felles løsninger og at programmene kunne være gode verktøyer i den regionale utviklingen samt at vi burde finne andre regioner som vi kunne samarbeide med.matBöret Segolsson-Knutsson var vertskap for konferansen med stortingsrepresentant Ann-Kristin Johansson fra Värmland som dyktig møteleder. Det ble også ble tid til en orientering om fredsmonumentet og til å nyte en hyggelig middag på Eidskog kommunes gård Endrerud der ordfører Knut Gustaf Woie fra Eidskog var både guide og toastmaster. Oppsummeringsvis var dette et meget vellykket Grenseregionalt Forum.
Foto: Böret Segolsson-Knutsson.
Torp adolfsson