Gränsöverskridande webbplats guidar företag över svensk-norska gränsen

Grensetjänsten Norge-SverigeTisdagen den 27 januari lanseras en unik webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i de båda länderna. Myndighetsinformation från två länder samlas då under ett och samma tak: grensetjansten.com. Den nya webbplatsen ger företagare på väg mot nya marknader i Sverige eller Norge konkret och användbar information. 

Grensetjänsten har under lång tid gett information till näringsliv och framgångsrikt lotsat människor,  mellan myndigheter i Sverige och Norge då de varit på väg till och från Norge i samband med jobb, flytt och studier. Nu utökas informationstjänsten med mer och fördjupad information mot näringslivet.

 

– Vi har även tidigare haft många kontakter mot näringslivet men märker ett ökat informationsbehov från företagare som vill etablera sig över gränsen, säger Trond Erik Grundt, daglig leder, Grensetjänsten. Genom webbplatsen möter vi nu deras behov och förbättrar vår förberedande näringslivsinformation till dem.  

 

Samlad myndighetsinformation för ökad rörlighet över gränsen

Den utökade informationsservicen till näringslivet syftar till att främja rörligheten över den svensk-norska gränsen och därmed också ekonomisk utveckling och sysselsättning.

 

– Informationen på webbplatsen ska förbereda svenska och norska företagare inför mötet med myndigheterna i det andra landet, säger Mikael Sondell, webbsamordnare på Grensetjänsten. Webbplatsen belyser det som är gränsöverskridande och guidar vid frågor som uppstår när det finns en koppling till både Sverige och Norge. Vi vill synliggöra de steg som företagare kan behöva gå igenom innan de etablerar sig i det nya landet.

 

Guidar kring skatter, arbetsgivaransvar och registreringkrav

Konkret kan det innebära att ett företag genom webbplatsen guidas i att få koll på vilka regler de måste sätta sig in i utifrån sin unika situation, och var och hur man som företagare betalar skatt och arbetsgivaravgifter i ett annat land. Och hur fungerar det med moms och bokföring? Är det över huvud taget möjligt att ta ett uppdrag på andra sidan svensk-norska gränsen?

 

Nutida “gränslots” med samlad myndighetsinformation

Det unika är att information från två länders myndigheter samlas på ett och samma ställe.

 

– Vi vill att webbplatsen ska vara ett konkret verktyg för små- och medelstora företag som vill ta uppdrag på andra sidan gränsen, eller etablera sin verksamhet på en ny marknad i ett nytt land, säger Mikael Sondell.  Vi är nutidens ”grenselots”, även för företag. Genom praktisk, situationsanpassad information med guider och checklistor​ vill vi göra det enklare för företagare att göra rätt från början.

 

För mer information, kontakta:

Kjell Olsén, kontaktperson i näringslivsfrågor, 0571-239 03, 62 83 21 00,  kjell@gtm.nu

Trond-Erik Grundt, daglig leder för Grensetjänsten i Morokulien, 0571-239 03, 62 83 21 00, trond.erik@gtm.nu

Mikael Sondell, webbsamordnare för Grensetjänsens informationstjänst för näringslivet, 070-979 51 68, 054-7000 170, mikael@gtm.nu

Kontorets öppettider: 8.00 – 15.30.

 

Fakta Grensetjänsten och den nya informationstjänsten grensetjansten.com

Grensetjänsten Norge-Sverige ligger i Morokulien, mitt på gränsen mellan Sverige och Norge.
Karta:
Google Maps

Grensetjänsten är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer i Sverige och Norge.

Precis som platsens namn, Morokulien, består också ordet Grensetjänsten av en norsk del och en svensk del. Och det är symboliskt för den service som ges på Grensetjänsten: vi talar norskt myndighetsspråk på svenskt vis, och vice versa.

Grensetjansten.com vänder sig lika mycket till företag som privatpersoner, och lika mycket till norskboende som svenskboende.