Gränskommitténs styrgruppsmöte

20150220_093131 Mitt under VM i Falun samlades Gränskommitténs styrgrupp till överläggningar där det beslutades om vilken inriktning arbetet ska ha under 2015 genom att styrdokument såsom Strategi-och handlingsplan beslutades. Vi fick en fin dragning om det gränslösa arbetet och undersökningen med gränslös sjuk-hälsovård av Bent Welin och han pekade på några områden där man kan utöka samarbetet över gränsen. En slutrapport väntas till sommaren.

Vi avtackade avgående styrgruppsordförande för 2014, Per-Gunnar Sveen, Hedmarks Fylkeskommune, och valde Leif Nilsson, ordförande Region Dalarna, till ny ordförande för styrgruppen i Gränskommittén under 2015. Då vår landshövding i Dalarna, Maria Norrfalk, avgår som landshövding efter många  fina år i tjänst, avtackades hon också.