Gränskommittén presenterar vårt exempel på nordisk integration på Nordregio Forum 14-15 oktober!

Under måndag 14/10 och tisdag 15/10 deltar Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommitté på Nordregio Forum i Stockholm. Under första dagen kommer Gränskommittén presentera sig under rubriken/temat ”Nordisk integration” och exemplet Hedmark-Dalarna.

Hur fungerar integrationen i våra nordiska gränsregioner? Vilka gränshinder behöver tas bort för att öka underlätta integrationen? Kan gränssamarbete bidra till att upprätthålla tillgången till välfärdstjänster? Fler exempel som tas upp under temat tillsammans med oss är:  Øresundsregionen med föredragande Finn Lauritzen, Direktør, Øresundskomiteen samt  Exemplet Tornedalen med föredragande Sven-Erik Bucht, Kommunalråd & Riksdagsledamot http://www.nordregio.se/Global/Events/Events%202013/Nordregio%20Forum/Nordregio%20Forum%202013_program131002.pdf