Gränskommittén i samarbete med Företagarna om gränshindersfrågor!

Hedmark Dalarna samarbetet- Gränskommitté har ett delprojekt som hanterar frågor kring gränshinder i vår region Hedmark-Dalarna. Nyligen inkom information om en intressant gränshindersundersökning som kollegorna på Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland utfört på sina små/medelstora företagare:  ”Internationella affärer med fokus på Norge”. Undersökningen gjorde de med hjälp av det regionala kontoret på Företagarna som skickat ut frågeformulär till ca 7 700 företag för att identifiera ytterligare gränshinder mellan Sverige-Norge. Undersökningen har sedan spritt sig till bla Norrbotten  och Värmland av Företagarnas regionala avdelningar och Bedriftsförbundet har kartlagt Norges företagare.

 I onsdags träffade vi VD på Företagarna Dalarna, Lisbeth Hedin-Sahlin, och hörde om de kunde vara behjälpliga i vår undersökning på Dalarnas företag för att vi med hjälp av det fastlagda frågeformuläret ska kunna få en jämförbar undersökning längs Sverige-Norgegränsen. Ju fler som utför undersökningen i sina regioner, desto fler likheter och skillnader kommer vi finna i företagens uppfattning om gränshindren som råder och desto lättare har vi att lyfta dem som orsakar problem för länens företag.

Mötet föll ut väl och under vecka 34 (preliminärt) kommer vi sända ut ett frågeformulär där Dalarnas företag får meddela om de upplevt gränshinder i kontakten med Norge.

Nedan är en länk till en PDF som Annika Daisley (Gränskommittén Østfold-Bohuslän-Dalsland) presenterade hösten 2012 efter deras undersökning och som visar frågorna i undersökningen.
http://www.granskommitten.com/media/122911/gr_nskommitten_unders_kning_int.aff_rer_norge_vgregionen.pdf