Gränskommittén i media!

Det är alltid trevligt med publicitet, och nu har Dalarnas Tidningar, ww.dt.se,  länkat vidare i en artikel till vår nya webbplats. Trevligt tycker vi!

Det som väckte intresset hos Dalarnas Tidningar var att Region Dalarnas Arbetsutskott tog ett delbeslut om fortsatt finansiering  fram till 2014 för Gränskommittén.  Region Dalarnas Direktion förväntas ta slutgiltigt beslut i frågan den 6 februari-2013.   Se artikel på Region Dalarna här… ”Gränskommittén har ny webbplats”.

För att läsa DT:s artikel, klicka här: ”8,8 miljoner till nya gränskommittén”. Publicerad 25 januari 2013.