Gränskommittén får 525 000 DK för att möta de demografiska utmaningarna i 5 kommuner!

Komiteen for demografiprogrammet i regi av Nordisk Ministerråd har bevilget DK 525000 får å styrke 5 Hedmark-Dalarnakommuners arbeid med å møte de demografiske utfordringene.  Komiteen skriver bl.a. følgende: “). The Committee considered as innovative and of high Nordic added-value your ambition to implement the “Telemark model” in Hedmark-Dalarna”. Prosjektet vil arbeide hovedsakelig med attraktivitets- og strategiutvikling og som en start på prosjektet vil hver av kommunene få utarbeidet en kommuneanalyse som viser kommunenes status innenfor temaet besøksattraktivitet, bostedsattraktivitet og bedriftsattraktivitet.  Kommuneanalysene vil brukes som et grunnlag og som en database for kommunenes videre arbeid med å utforme mer målrettete strategier for å styrke sin attraktivitet på ulike områder.  Etter kommuneanalysene vil det gjennomføres 1 dagssamling i hver av kommunene og 3 fellessamlinger for alle kommunene. Vår ambisjon er at hver av kommunene kan delta med 10-15 personer på de 3 fellessamlingene.   Prosjektet starter opp i april 2014 og avsluttes i februar 2015.  Det er 3 kommuner fra Dalarna og 2 kommuner fra Hedmark som vil delta i demografiprosjektet:  Dalarna:  Säter, Smedjebacken og Vansbro.  Hedmark:   Rendalen og Trysil.

 

Grensekomiteen er svært godt fornøyd med at vi fikk tildelt ressurser til vårt viktigste demografiprosjekt og vi er stolte over at Komiteen betrakter prosjektet vårt som innovativt og med høy nordisk merverdi.  Vi gleder oss også til å samarbeide med våre 5 kommuner i dette pilotprosjekt som mener vil styrke de 5 kommunenes kunnskap og forståelse om demografi og attraktivitet og at de får et verktøy som gjør de bedre i stand både til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å møte de kommende demografiske utfordringene.  Det at vi også kan samles i 3 fellessamlinger vil også gjøre kunnskap- og erfaringsoverføringen grenseoverskridende og det å lære av hverandre gir også mye merverdi.